ผู้ที่ผ่านการรับรองผลการชดเชย (สำหรับองค์กร)

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่รับรอง TCOP-22-O-117
ชื่อที่ผ่านการรับรอง บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทการรับรอง Carbon Neutral
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e) 4156.00
วันที่รับรอง 25 มีนาคม 2565
วันหมดอายุ 24 มีนาคม 2566
สถานะ มีอยู่
ชื่อโครงการ "133.6 MW Biomass Thermal Generation at MitrPhol Bio-Power, PhuKhiao (Block 2)"
หมายเลขอนุกรม TH-21-4855628-4859783-1-1-103
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights