ผู้ที่ผ่านการรับรองผลการชดเชย (สำหรับองค์กร)

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
เลขที่รับรอง TCOP-22-O-116
ชื่อที่ผ่านการรับรอง บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
บริษัท บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
ประเภทการรับรอง Carbon Neutral
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e) 348.00
วันที่รับรอง 25 มีนาคม 2565
วันหมดอายุ 24 มีนาคม 2566
สถานะ มีอยู่
ชื่อโครงการ "Biogas Production and Utilization Project by Northern Biogas Company Limited"
หมายเลขอนุกรม TH-21-5928490-5928837-1-1-113
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights