ผู้ที่ผ่านการรับรองผลการชดเชย (สำหรับองค์กร)

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
เลขที่รับรอง TCOP-22-O-115
ชื่อที่ผ่านการรับรอง บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
ประเภทการรับรอง Carbon Neutral
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e) 49.00
วันที่รับรอง 25 มีนาคม 2565
วันหมดอายุ 24 มีนาคม 2566
สถานะ มีอยู่
ชื่อโครงการ PSTC Solar Farm 10 MW
หมายเลขอนุกรม TH-21-3767658-3767706-1-1-91
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights