ผู้ที่ผ่านการรับรองผลการชดเชย (สำหรับองค์กร)

บริษัท ซิตี้ฟู้ด จำกัด (โรงงานนครปฐม)
บริษัท ซิตี้ฟู้ด จำกัด (โรงงานนครปฐม)
เลขที่รับรอง TCOP-22-O-118
ชื่อที่ผ่านการรับรอง บริษัท ซิตี้ฟู้ด จำกัด (โรงงานนครปฐม)
บริษัท บริษัท ซิตี้ฟู้ด จำกัด
ประเภทการรับรอง Carbon Neutral
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e) 1191.00
วันที่รับรอง 25 มีนาคม 2565
วันหมดอายุ 24 มีนาคม 2566
สถานะ มีอยู่
ชื่อโครงการ "133.6 MW Biomass Thermal Generation at MitrPhol Bio-Power, PhuKhiao (Block 2)"
หมายเลขอนุกรม TH-21-4859786-4860976-1-1-103
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights