ผู้ที่ผ่านการรับรองผลการชดเชย (สำหรับงานอีเว้นท์)

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2564
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2564
เลขที่รับรอง TCOP-22-E-118
ชื่อที่ผ่านการรับรอง กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2564
บริษัท บริษัท เซาท์โพล คาร์บอน (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทการรับรอง Carbon Neutral
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e) 1.00
วันที่รับรอง 25 มีนาคม 2565
วันหมดอายุ 24 มีนาคม 2566
สถานะ มีอยู่
ชื่อโครงการ "Community biogas from swine farms at ThamanaoSubdistrict, ChaibadanDistrict, LopburiProvince, Thailand"
หมายเลขอนุกรม TH-21-8461327-1-1-23
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights