ผู้ที่ผ่านการรับรองผลการชดเชย (สำหรับผลิตภัณฑ์)

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2564
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2564
เลขที่รับรอง TCOP-22-P-059
ชื่อที่ผ่านการรับรอง รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2564
บริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
จำนวน 500
ประเภทการรับรอง Carbon Neutral
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e) 4.00
วันที่รับรอง 25 มีนาคม 2565
วันหมดอายุ 24 มีนาคม 2566
สถานะ มีอยู่
ชื่อโครงการ "Community biogas from swine farms at ThamanaoSubdistrict, Chaibadan District, Lopburi Province, Thailand."
หมายเลขอนุกรม TH-21-756809-756812-1-1-23
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights