ผู้ที่ผ่านการรับรองผลการชดเชย (สำหรับงานอีเว้นท์)

งานสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 8
งานสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 8
เลขที่รับรอง TCOP-22-E-119
ชื่อที่ผ่านการรับรอง งานสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 8
บริษัท มูลนิธิ แม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเภทการรับรอง Carbon Neutral
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e) 515.00
วันที่รับรอง 25 มีนาคม 2565
วันหมดอายุ 24 มีนาคม 2566
สถานะ มีอยู่
ชื่อโครงการ "Waste Heat Recovery (WHR) and Power Generation from Kiln No. 3 4 and 5 at Siam Cement Kaeng Khoi Plant, Saraburi Province (KK345 Project)"
หมายเลขอนุกรม "TH-21-347226-347543-1-1-11 (318 tCO2eq) TH-21-349433-349629-1-1-11 (197 tCO2eq)"
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights