ผู้ที่ผ่านการรับรองผลการชดเชย (สำหรับผลิตภัณฑ์)

Integrated Sustainability Report 2021 (2 langueges)
Integrated Sustainability Report 2021 (2 langueges)
เลขที่รับรอง TCOP-22-P-057
ชื่อที่ผ่านการรับรอง Integrated Sustainability Report 2021 (2 langueges)
บริษัท บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
จำนวน 50
ประเภทการรับรอง Carbon Neutral
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e) 1.00
วันที่รับรอง 25 มีนาคม 2565
วันหมดอายุ 24 มีนาคม 2566
สถานะ มีอยู่
ชื่อโครงการ "Community biogas from swine farms at ThamanaoSubdistrict, Chaibadan District, Lopburi Province, Thailand."
หมายเลขอนุกรม TH-21-8461329-1-1-23
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights