ผู้ที่ผ่านการรับรองผลการชดเชย (สำหรับผลิตภัณฑ์)

Annual Report 2021 (THAI)
การรับรองหมดอายุ
Annual Report 2021 (THAI)
เลขที่รับรอง TCOP-22-P-056
ชื่อที่ผ่านการรับรอง Annual Report 2021 (THAI)
บริษัท บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
จำนวน 100
ประเภทการรับรอง Carbon Neutral
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e) 1.00
วันที่รับรอง 25 มีนาคม 2565
วันหมดอายุ 24 มีนาคม 2566
สถานะ ไม่มีอยู่
ชื่อโครงการ "Community biogas from swine farms at ThamanaoSubdistrict, Chaibadan District, Lopburi Province, Thailand."
หมายเลขอนุกรม TH-21-8461328-1-1-23
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights