ผู้ที่ผ่านการรับรองผลการชดเชย

องค์กร

122

องค์กร (ทั้งหมด)

783,041 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (ทั้งหมด)

11

องค์กร (อยู่ในอายุสัญญา)

105,089 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (อยู่ในอายุสัญญา)

องค์กร ทั้งหมด 122 รายการ

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบินจำกัด

TCOP-22-O-121

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบินจำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)84.00
วันที่รับรอง26/07/2565
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

TCOP-22-O-122

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3,285.00
วันที่รับรอง26/07/2565
บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น

TCOP-22-O-123

บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)95.00
วันที่รับรอง26/07/2565
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

TCOP-22-O-119

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)76,908.00
วันที่รับรอง24/05/2565
บริษัท แอล เอช ไฟแนนช์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

TCOP-22-O-120

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,155.00
วันที่รับรอง24/05/2565
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

TCOP-22-O-115

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)49.00
วันที่รับรอง25/03/2565
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

TCOP-22-O-116

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)348.00
วันที่รับรอง25/03/2565
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

TCOP-22-O-117

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4,156.00
วันที่รับรอง25/03/2565
บริษัท ซิตี้ฟู้ด จำกัด (โรงงานนครปฐม)

TCOP-22-O-118

บริษัท ซิตี้ฟู้ด จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,191.00
วันที่รับรอง25/03/2565
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

TCOP-22-O-114

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4,092.00
วันที่รับรอง25/01/2565
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่

TCOP-21-O-113

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)12,726.00
วันที่รับรอง27/10/2564
ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

TCOP-21-O-101

ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7,813.00
วันที่รับรอง26/08/2564
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights