ผู้ที่ผ่านการรับรองผลการชดเชย

องค์กร

117

องค์กร (ทั้งหมด)

700,514 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (ทั้งหมด)

26

องค์กร (อยู่ในอายุสัญญา)

130,461 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (อยู่ในอายุสัญญา)

องค์กร ทั้งหมด 117 รายการ

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

TCOP-22-O-115

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)49.00
วันที่รับรอง25/03/2565
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

TCOP-22-O-116

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)348.00
วันที่รับรอง25/03/2565
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

TCOP-22-O-117

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4,156.00
วันที่รับรอง25/03/2565
บริษัท ซิตี้ฟู้ด จำกัด (โรงงานนครปฐม)

TCOP-22-O-118

บริษัท ซิตี้ฟู้ด จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,191.00
วันที่รับรอง25/03/2565
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

TCOP-22-O-114

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4,092.00
วันที่รับรอง25/01/2565
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่

TCOP-21-O-113

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)12,726.00
วันที่รับรอง27/10/2564
ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

TCOP-21-O-101

ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7,813.00
วันที่รับรอง26/08/2564
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

TCOP-21-O-102

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)223.00
วันที่รับรอง26/08/2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

TCOP-21-O-103

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)140.00
วันที่รับรอง26/08/2564
ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

TCOP-21-O-104

ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4,251.00
วันที่รับรอง26/08/2564
บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

TCOP-21-O-105

บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,356.00
วันที่รับรอง26/08/2564
สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

TCOP-21-O-106

สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)417.00
วันที่รับรอง26/08/2564
สำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

TCOP-21-O-107

สำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,110.00
วันที่รับรอง26/08/2564
บริษัท แอล เอช ไฟแนนช์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

TCOP-21-O-108

บริษัท แอล เอช ไฟแนนช์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)706.00
วันที่รับรอง26/08/2564
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี

TCOP-21-O-109

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,200.00
วันที่รับรอง26/08/2564
บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด

TCOP-21-O-110

บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4,000.00
วันที่รับรอง26/08/2564
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

TCOP-21-O-111

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,500.00
วันที่รับรอง26/08/2564
บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด

TCOP-21-O-112

บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,500.00
วันที่รับรอง26/08/2564
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

TCOP-21-E-111

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง25/06/2564
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

TCOP-21-O-095

บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)149.00
วันที่รับรอง25/06/2564
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights