องค์กร

องค์กร ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 70 องค์กร
รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย จำนวน 135,396 (tons CO2e)

องค์กร ทั้งหมด 70 รายการ

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-O-069

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5,449.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-O-070

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-O-059

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

Kasikornbank Public Company Limited

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)97,801.00
วันที่รับรอง04/09/2562
ธนาคารแห่งประเทศไทย

TCOP-19-O-060

ธนาคารแห่งประเทศไทย

Bank of Thailand

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10,324.00
วันที่รับรอง04/09/2562
องค์การเภสัชกรรม (โรงงานผลิตยารังสิต 1)

TCOP-19-O-061

องค์การเภสัชกรรม (โรงงานผลิตยารังสิต 1)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8,586.00
วันที่รับรอง04/09/2562
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

TCOP-19-O-062

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)606.00
วันที่รับรอง04/09/2562
โรงแรมสันติบุรี

TCOP-19-O-063

โรงแรมสันติบุรี

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,726.00
วันที่รับรอง04/09/2562
โรงแรมเกาะหมาก รีสอร์ท

TCOP-19-O-064

โรงแรมเกาะหมาก รีสอร์ท

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)175.00
วันที่รับรอง04/09/2562
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่ (อาคารเคเคพี)

TCOP-19-O-065

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (อาคารเคเคพี)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3,825.00
วันที่รับรอง04/09/2562
บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด

TCOP-19-O-066

บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,184.00
วันที่รับรอง04/09/2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

TCOP-19-O-067

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

The Office of the Securities and Exchange Commission

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,393.00
วันที่รับรอง04/09/2562
บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

TCOP-19-O-068

บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Royal Paragon Enterprise Company Limited

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,327.00
วันที่รับรอง04/09/2562
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

TCOP-19-O-058

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The Stock Exchange of Thailand

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5,420.00
วันที่รับรอง12/07/2562
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ : สำนักงานกรุงเทพและน่าน

TCOP-19-O-055

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ : สำนักงานกรุงเทพและน่าน

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)85.00
วันที่รับรอง10/07/2562
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ

TCOP-19-O-056

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)23.00
วันที่รับรอง10/07/2562
สำนักงานการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

TCOP-19-O-057

สำนักงานการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)530.00
วันที่รับรอง10/07/2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

TCOP-19-O-054

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

The Office of the Securities and Exchange Commission

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,308.00
วันที่รับรอง14/11/2561
ธนาคารแห่งประเทศไทย

TCOP-18-O-043

ธนาคารแห่งประเทศไทย

Bank of Thailand

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10,243.00
วันที่รับรอง05/09/2561
Aurora Design Co., Ltd.

TCOP-18-O-044

Aurora Design Co., Ltd.

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)814.00
วันที่รับรอง05/09/2561
Central Library Maejo University

TCOP-18-O-045

Central Library Maejo University

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)282.00
วันที่รับรอง05/09/2561
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

TCOP-18-O-046

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)362.00
วันที่รับรอง05/09/2561
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

TCOP-18-O-047

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)110,047.00
วันที่รับรอง05/09/2561
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (สุวรรณภูมิ)

TCOP-18-O-048

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (สุวรรณภูมิ)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9,142.00
วันที่รับรอง05/09/2561
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

TCOP-18-O-049

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4,758.00
วันที่รับรอง05/09/2561
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

TCOP-18-O-050

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,754.00
วันที่รับรอง05/09/2561
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (สาขาแคราย)

TCOP-18-O-051

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (สาขาแคราย)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)135.00
วันที่รับรอง05/09/2561
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16  (จังหวัดสงขลา)

TCOP-18-O-052

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จังหวัดสงขลา)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)74.00
วันที่รับรอง05/09/2561
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

TCOP-18-O-053

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)303.00
วันที่รับรอง05/09/2561
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

TCOP-18-O-042

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง31/07/2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

TCOP-17-O-041

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,390.00
วันที่รับรอง22/11/2560

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 44 ผลิตภัณฑ์
รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย จำนวน 2,177 (tons CO2e)

ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 44 รายการ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-038

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-039

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-040

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-041

บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-042

บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-043

บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด

TCOP-20-E-082

บริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,150.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

TCOP-19-P-037

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง04/09/2562
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-030

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง13/03/2562
รายงานประจำปี 2561 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-031

รายงานประจำปี 2561 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง13/03/2562
บทสรุปรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-032

บทสรุปรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง13/03/2562
"รายงานประจำปี 2561 (ภาษาอังกฤษ) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-033

"รายงานประจำปี 2561 (ภาษาอังกฤษ) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง13/03/2562
"รายงานประจำปี 2561 (ภาษาไทย) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-034

"รายงานประจำปี 2561 (ภาษาไทย) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง13/03/2562
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ ปี 2561  บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-035

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ ปี 2561 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง13/03/2562
แบมบู ชาร์โคล คาร์บอน โซฟ "บริษัท สมุนไพร นวลอนงค์ จำกัด

TCOP-19-P-036

แบมบู ชาร์โคล คาร์บอน โซฟ "บริษัท สมุนไพร นวลอนงค์ จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง13/03/2562
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2560 (จำนวน 1,500 เล่ม) (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มห

TCOP-18-P-025

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2560 (จำนวน 1,500 เล่ม) (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มห

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.43
วันที่รับรอง30/03/2561
รายงานประจำปี 2560 (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน))

TCOP-18-P-026

รายงานประจำปี 2560 (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน))

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.70
วันที่รับรอง30/03/2561
รายงานประจำปี 2560 (ไทย) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))

TCOP-18-P-027

รายงานประจำปี 2560 (ไทย) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.38
วันที่รับรอง30/03/2561
รายงานประจำปี 2560 (อังกฤษ) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))

TCOP-18-P-028

รายงานประจำปี 2560 (อังกฤษ) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.30
วันที่รับรอง30/03/2561
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 (ไทย-อังกฤษ) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))

TCOP-18-P-029

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 (ไทย-อังกฤษ) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.24
วันที่รับรอง30/03/2561
แผ่นบุผนังจากกระดาษรีไซเคิล แบรนด์ จินนาลักษณ์ จำนวน 1,020 ตารางเมตร โดย บริษัท จินนาลักษณ์ จำกัด

TCOP-18-P-022

แผ่นบุผนังจากกระดาษรีไซเคิล แบรนด์ จินนาลักษณ์ จำนวน 1,020 ตารางเมตร โดย บริษัท จินนาลักษณ์ จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.64
วันที่รับรอง26/01/2561
ถ้วยเทียนไพท์ (PLAI-Tower Candle Holder) จำนวน 300 ชิ้น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมรัล เอ็นจิเนียริ่ง

TCOP-18-P-023

ถ้วยเทียนไพท์ (PLAI-Tower Candle Holder) จำนวน 300 ชิ้น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมรัล เอ็นจิเนียริ่ง

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.05
วันที่รับรอง26/01/2561
โคมไฟจากเศษโคโคบอร์ด (Lamp of Kokoboard Scrap) จำนวน 100 ชิ้น โดย บริษัท โคโคบอร์ด จำกัด

TCOP-18-P-024

โคมไฟจากเศษโคโคบอร์ด (Lamp of Kokoboard Scrap) จำนวน 100 ชิ้น โดย บริษัท โคโคบอร์ด จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.49
วันที่รับรอง26/01/2561
ทุเรียนผลสด สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด

TCOP-17-P-019

ทุเรียนผลสด สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)35.68
วันที่รับรอง06/09/2560
มังคุดตำบลตรอกนองเมืองเกษตรสีเขียว บรรจุกล่อง 5 กิโลกรัม

TCOP-17-P-020

มังคุดตำบลตรอกนองเมืองเกษตรสีเขียว บรรจุกล่อง 5 กิโลกรัม

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)38.16
วันที่รับรอง06/09/2560
มังคุดตำบลตรอกนองเมืองเกษตรสีเขียว บรรจุกล่อง 10 กิโลกรัม

TCOP-17-P-021

มังคุดตำบลตรอกนองเมืองเกษตรสีเขียว บรรจุกล่อง 10 กิโลกรัม

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)36.89
วันที่รับรอง06/09/2560
หนังสือคู่มือพัฒนาโครงการ T-VER

TCOP-17-P-017

หนังสือคู่มือพัฒนาโครงการ T-VER

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.64
วันที่รับรอง19/07/2560
หนังสือคู่มืออ้างอิงการพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และเกษตร

TCOP-17-P-018

หนังสือคู่มืออ้างอิงการพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และเกษตร

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.50
วันที่รับรอง19/07/2560
รายงาน Integrated Sustainability Report 2016-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-17-P-015

รายงาน Integrated Sustainability Report 2016-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2559-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง15/03/2560
รายงานประจำปี 2559-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-17-P-016

รายงานประจำปี 2559-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)23.00
วันที่รับรอง15/03/2560

งานอีเว้นท์

งานอีเว้นท์ ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 83 งานอีเว้นท์
รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย จำนวน 8,957 (tons CO2e)

งานอีเว้นท์ ทั้งหมด 83 รายการ

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

TCOP-20-E-073

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)23.00
วันที่รับรอง18/03/2563
กระทรวงต่างประเทศ

TCOP-20-E-074

กระทรวงต่างประเทศ

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3,665.00
วันที่รับรอง18/03/2563
กระทรวงต่างประเทศ

TCOP-20-E-075

กระทรวงต่างประเทศ

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,127.00
วันที่รับรอง18/03/2563
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และเค

TCOP-20-E-076

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และเค

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)11.00
วันที่รับรอง18/03/2563
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

TCOP-20-E-077

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)15.00
วันที่รับรอง18/03/2563
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

TCOP-20-E-078

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.00
วันที่รับรอง18/03/2563
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

TCOP-20-E-079

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)324.00
วันที่รับรอง18/03/2563
Mice & Communication

TCOP-20-E-080

Mice & Communication

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,135.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

TCOP-20-E-081

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)72.00
วันที่รับรอง18/03/2563
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

TCOP-20-E-083

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง18/03/2563
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

TCOP-20-E-084

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)477.00
วันที่รับรอง18/03/2563
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

TCOP-20-E-067

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)53.00
วันที่รับรอง17/01/2563
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

TCOP-20-E-068

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)53.00
วันที่รับรอง17/01/2563
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์

TCOP-20-E-069

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.00
วันที่รับรอง17/01/2563
กระทรวงการต่างประเทศ

TCOP-20-E-070

กระทรวงการต่างประเทศ

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง17/01/2563
เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network; TRBN)

TCOP-20-E-071

เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network; TRBN)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)17.00
วันที่รับรอง17/01/2563
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

TCOP-20-E-072

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง17/01/2563
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-E-055

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.00
วันที่รับรอง04/09/2562
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)

TCOP-19-E-056

สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)21.00
วันที่รับรอง04/09/2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-E-057

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)67.00
วันที่รับรอง04/09/2562
MICE

TCOP-19-E-058

MICE

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)511.00
วันที่รับรอง04/09/2562
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

TCOP-19-E-059

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)36.00
วันที่รับรอง04/09/2562
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

TCOP-19-E-060

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.00
วันที่รับรอง04/09/2562
กระทรวงการต่างประเทศ

TCOP-19-E-061

กระทรวงการต่างประเทศ

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)158.00
วันที่รับรอง04/09/2562
UK Embassy

TCOP-19-E-062

UK Embassy

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)18.00
วันที่รับรอง04/09/2562
บริษัท ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี จำกัด

TCOP-19-E-063

บริษัท ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง04/09/2562
ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-E-064

ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)18.00
วันที่รับรอง04/09/2562
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

TCOP-19-E-065

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง04/09/2562
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

TCOP-19-E-066

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)101.00
วันที่รับรอง04/09/2562
"โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาติ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหา

TCOP-19-E-050

"โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาติ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหา

Asian Circular Economy Leadership Academy

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)27.00
วันที่รับรอง10/07/2562

บุคคล

บุคคล ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 1,071 บุคคล
รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย จำนวน 1,478 (tons CO2e)

บุคคล ทั้งหมด 1,070 รายการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม

TCOP-20-I-1049

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง18/03/2563
รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ

TCOP-20-I-1050

รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)11.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทิกา จันทร์เปีย

TCOP-20-I-1051

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทิกา จันทร์เปีย

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล

TCOP-20-I-1052

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์

TCOP-20-I-1053

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล

TCOP-20-I-1054

ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ

TCOP-20-I-1055

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง18/03/2563
รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี

TCOP-20-I-1056

รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.00
วันที่รับรอง18/03/2563
รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง

TCOP-20-I-1057

รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)18.00
วันที่รับรอง18/03/2563
รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา

TCOP-20-I-1058

รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)17.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง

TCOP-20-I-1059

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)24.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์

TCOP-20-I-1060

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์

TCOP-20-I-1061

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)13.00
วันที่รับรอง18/03/2563
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์

TCOP-20-I-1062

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง18/03/2563
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์

TCOP-20-I-1063

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)17.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ

TCOP-20-I-1064

ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)18.00
วันที่รับรอง18/03/2563
รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

TCOP-20-I-1065

รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)25.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม

TCOP-20-I-1066

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง18/03/2563
นางสาวชุตินธร  อนันปิยภา

TCOP-20-I-1085

นางสาวชุตินธร อนันปิยภา

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง18/03/2563
นายแดน  ปฐมวาณิชย์

TCOP-20-I-1086

นายแดน ปฐมวาณิชย์

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.00
วันที่รับรอง18/03/2563
นายธีระพงษ์  ลอรัชวี

TCOP-20-I-1087

นายธีระพงษ์ ลอรัชวี

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง18/03/2563
นางสาวรุ่งนภา แสงระวี

TCOP-19-I-839

นางสาวรุ่งนภา แสงระวี

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง04/11/2562
น.ส.สมพร มั่งนาค

TCOP-19-I-1000

น.ส.สมพร มั่งนาค

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง04/09/2562
น.ส.กัญญาณัฐ อยู่สุข

TCOP-19-I-1001

น.ส.กัญญาณัฐ อยู่สุข

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง04/09/2562
นางสุจินต์ พุ่มพวง

TCOP-19-I-1002

นางสุจินต์ พุ่มพวง

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง04/09/2562
นางสุรีย์  จงทอง

TCOP-19-I-1003

นางสุรีย์ จงทอง

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง04/09/2562
สุกันยา ตวนกู

TCOP-19-I-1004

สุกันยา ตวนกู

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง04/09/2562
ผศ.สุระชัย พิมพ์สาลี

TCOP-19-I-1005

ผศ.สุระชัย พิมพ์สาลี

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง04/09/2562
อนงค์  คูคอน

TCOP-19-I-1006

อนงค์ คูคอน

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง04/09/2562
นางจักกรี ญานนนท์

TCOP-19-I-1007

นางจักกรี ญานนนท์

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง04/09/2562
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights