องค์กร

111

องค์กร (ทั้งหมด)

677,952 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (ทั้งหมด)

21

องค์กร (อยู่ในอายุสัญญา)

112,777 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (อยู่ในอายุสัญญา)

องค์กร ทั้งหมด 111 รายการ

ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

TCOP-21-O-101

ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7,813.00
วันที่รับรอง26/08/2564
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

TCOP-21-O-102

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)223.00
วันที่รับรอง26/08/2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

TCOP-21-O-103

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)140.00
วันที่รับรอง26/08/2564
ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

TCOP-21-O-104

ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4,251.00
วันที่รับรอง26/08/2564
บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

TCOP-21-O-105

บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,356.00
วันที่รับรอง26/08/2564
สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

TCOP-21-O-106

สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)417.00
วันที่รับรอง26/08/2564
สำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

TCOP-21-O-107

สำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,110.00
วันที่รับรอง26/08/2564
บริษัท แอล เอช ไฟแนนช์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

TCOP-21-O-108

บริษัท แอล เอช ไฟแนนช์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอล เอช ไฟแนนช์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)706.00
วันที่รับรอง26/08/2564
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี

TCOP-21-O-109

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,200.00
วันที่รับรอง26/08/2564
บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด

TCOP-21-O-110

บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด

บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4,000.00
วันที่รับรอง26/08/2564
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

TCOP-21-O-111

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,500.00
วันที่รับรอง26/08/2564
บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด

TCOP-21-O-112

บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด

บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,500.00
วันที่รับรอง26/08/2564
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

TCOP-21-E-111

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง25/06/2564
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

TCOP-21-O-095

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)149.00
วันที่รับรอง25/06/2564
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

TCOP-21-O-096

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)781.00
วันที่รับรอง25/06/2564
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

TCOP-21-O-097

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

สำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,005.00
วันที่รับรอง25/06/2564
บริษัท เซ็น เรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำกัด สาขา เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

TCOP-21-O-098

บริษัท เซ็น เรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำกัด สาขา เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

บริษัท บริษัท เซ็น เรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำกัด สาขา เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)267.00
วันที่รับรอง25/06/2564
บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด

TCOP-21-O-099

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)102.00
วันที่รับรอง25/06/2564
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

TCOP-21-O-100

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,241.00
วันที่รับรอง25/06/2564
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

TCOP-21-O-091

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3,778.00
วันที่รับรอง27/05/2564

ผลิตภัณฑ์

46

ผลิตภัณฑ์ (ทั้งหมด)

3,471 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (ทั้งหมด)

2

ผลิตภัณฑ์ (อยู่ในอายุสัญญา)

9 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (อยู่ในอายุสัญญา)

ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 46 รายการ

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2563

TCOP-21-P-054

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2563

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง25/02/2564
รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One report)

TCOP-21-P-055

รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One report)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.00
วันที่รับรอง25/02/2564
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-038

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-039

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-040

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-041

บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-042

บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-043

บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด

TCOP-20-E-082

บริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,150.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

TCOP-19-P-037

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง04/09/2562
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-030

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง13/03/2562
รายงานประจำปี 2561 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-031

รายงานประจำปี 2561 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง13/03/2562
บทสรุปรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-032

บทสรุปรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง13/03/2562
"รายงานประจำปี 2561 (ภาษาอังกฤษ) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-033

"รายงานประจำปี 2561 (ภาษาอังกฤษ) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง13/03/2562
"รายงานประจำปี 2561 (ภาษาไทย) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-034

"รายงานประจำปี 2561 (ภาษาไทย) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง13/03/2562
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ ปี 2561  บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-035

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ ปี 2561 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง13/03/2562
แบมบู ชาร์โคล คาร์บอน โซฟ "บริษัท สมุนไพร นวลอนงค์ จำกัด

TCOP-19-P-036

แบมบู ชาร์โคล คาร์บอน โซฟ "บริษัท สมุนไพร นวลอนงค์ จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง13/03/2562
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2560 (จำนวน 1,500 เล่ม) (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มห

TCOP-18-P-025

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2560 (จำนวน 1,500 เล่ม) (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มห

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.43
วันที่รับรอง30/03/2561
รายงานประจำปี 2560 (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน))

TCOP-18-P-026

รายงานประจำปี 2560 (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน))

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.70
วันที่รับรอง30/03/2561
รายงานประจำปี 2560 (ไทย) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))

TCOP-18-P-027

รายงานประจำปี 2560 (ไทย) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.38
วันที่รับรอง30/03/2561

งานอีเว้นท์

104

งานอีเว้นท์ (ทั้งหมด)

15,520 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (ทั้งหมด)

14

งานอีเว้นท์ (อยู่ในอายุสัญญา)

372 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (อยู่ในอายุสัญญา)

งานอีเว้นท์ ทั้งหมด 104 รายการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

TCOP-21-E-113

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)29.00
วันที่รับรอง26/08/2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ปี 2564

TCOP-21-E-109

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ปี 2564

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)54.00
วันที่รับรอง25/06/2564
การประชุมผู้ถือหุ้น ปตท.สผ. ประจำปี 2564 (2021 PTTEP AGM)

TCOP-21-E-112

การประชุมผู้ถือหุ้น ปตท.สผ. ประจำปี 2564 (2021 PTTEP AGM)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง25/06/2564
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564

TCOP-21-E-106

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)21.00
วันที่รับรอง27/05/2564
งานสัมมนาแถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2564

TCOP-21-E-107

งานสัมมนาแถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2564

สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง27/05/2564
งานสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 7

TCOP-21-E-108

งานสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 7

มูลนิธิ แม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)207.00
วันที่รับรอง27/05/2564
“ 2020 Thailand National Figure Skating Championships”

TCOP-21-E-097

“ 2020 Thailand National Figure Skating Championships”

สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)18.00
วันที่รับรอง25/02/2564
Everlasting Battery  แบตเตอรี่: ปฏิวัติพลังงานอนาคต

TCOP-21-E-100

Everlasting Battery แบตเตอรี่: ปฏิวัติพลังงานอนาคต

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.00
วันที่รับรอง25/02/2564
RECO 2020

TCOP-21-E-101

RECO 2020

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง25/02/2564
งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563

TCOP-21-E-102

งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563

กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)29.00
วันที่รับรอง25/02/2564
งานแถลงความสำเร็จผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย NAMA และเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมาย NDC

TCOP-21-E-103

งานแถลงความสำเร็จผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย NAMA และเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมาย NDC

องค์การ บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง25/02/2564
SUSTAINABLE ECO BUILDING (Toward The Innovation For Sustainable Urbanization)

TCOP-21-E-105

SUSTAINABLE ECO BUILDING (Toward The Innovation For Sustainable Urbanization)

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง25/02/2564
Thailand Business Leadership for SDGs 2020

TCOP-21-E-093

Thailand Business Leadership for SDGs 2020

มูลนิธิ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง26/11/2563
Banpu Annual Strategic Conference

TCOP-21-E-095

Banpu Annual Strategic Conference

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง26/11/2563
ECO Innovation Forum 2020

TCOP-21-E-096

ECO Innovation Forum 2020

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)29.00
วันที่รับรอง26/11/2563
HSEC Summit

TCOP-21-E-094

HSEC Summit

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง26/10/2563
ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-E-064

ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)18.00
วันที่รับรอง24/08/2563
PTTEP KM Week 2020

TCOP-20-E-087

PTTEP KM Week 2020

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง24/08/2563
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

TCOP-20-E-089

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)12.00
วันที่รับรอง24/08/2563
การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วันที่ 5 มี.ค. 63

TCOP-20-E-090

การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วันที่ 5 มี.ค. 63

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)45.00
วันที่รับรอง24/08/2563

บุคคล

1,236

บุคคล (ทั้งหมด)

5,667 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (ทั้งหมด)

238

บุคคล (อยู่ในอายุสัญญา)

1,502 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (อยู่ในอายุสัญญา)

บุคคล ทั้งหมด 1,235 รายการ

สวิตา นาควิเชียร

TCOP-21-I-TCOP-1328

สวิตา นาควิเชียร

สวิตา นาควิเชียร

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง23/09/2564
ผศ.ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ

TCOP-21-I-1309

ผศ.ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ

มหาวิทยาลัย สวนดุสิต

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง06/09/2564
ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์

TCOP-21-I-1310

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์

มหาวิทยาลัย สวนดุสิต

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.00
วันที่รับรอง06/09/2564
ผศ.ดร ฐิตินาถ สุคนเขตร์

TCOP-21-I-1311

ผศ.ดร ฐิตินาถ สุคนเขตร์

มหาวิทยาลัย สวนดุสิต

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)28.00
วันที่รับรอง06/09/2564
รศ. นิยดา สวัสดิพงษ์

TCOP-21-I-1312

รศ. นิยดา สวัสดิพงษ์

มหาวิทยาลัย สวนดุสิต

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง06/09/2564
ดร. พรธิดา เทพประสิทธิ์

TCOP-21-I-1313

ดร. พรธิดา เทพประสิทธิ์

มหาวิทยาลัย สวนดุสิต

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง06/09/2564
ดร. สิมนัส ตรีเดช

TCOP-21-I-1314

ดร. สิมนัส ตรีเดช

มหาวิทยาลัย สวนดุสิต

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง06/09/2564
นางสาวนงนุช ผ่องศรี

TCOP-21-I-1315

นางสาวนงนุช ผ่องศรี

มหาวิทยาลัย สวนดุสิต

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง06/09/2564
นางสาวพรรณทิพา กิจภักดีกุล

TCOP-21-I-1316

นางสาวพรรณทิพา กิจภักดีกุล

มหาวิทยาลัย สวนดุสิต

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง06/09/2564
นายธวัชชัย ศรีสอาด

TCOP-21-I-1317

นายธวัชชัย ศรีสอาด

มหาวิทยาลัย สวนดุสิต

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง06/09/2564
นางสาวกนกอร เนตรชู

TCOP-21-I-1318

นางสาวกนกอร เนตรชู

มหาวิทยาลัย สวนดุสิต

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง06/09/2564
นายมณฑล สุวรรณประภา

TCOP-21-I-1319

นายมณฑล สุวรรณประภา

มหาวิทยาลัย สวนดุสิต

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.00
วันที่รับรอง06/09/2564
นายรุ่งเกียรติ ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์

TCOP-21-I-1320

นายรุ่งเกียรติ ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์

มหาวิทยาลัย สวนดุสิต

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง06/09/2564
นางสาวสาวิตรี ม่วงศรี

TCOP-21-I-1321

นางสาวสาวิตรี ม่วงศรี

มหาวิทยาลัย สวนดุสิต

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง06/09/2564
นายอนิรุทธ์ ศรีเลขา

TCOP-21-I-1322

นายอนิรุทธ์ ศรีเลขา

มหาวิทยาลัย สวนดุสิต

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง06/09/2564
นายอนุชิต สวัสดิ์ตาล

TCOP-21-I-1323

นายอนุชิต สวัสดิ์ตาล

มหาวิทยาลัย สวนดุสิต

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง06/09/2564
นางสาววรรณา แสนใจกล้า

TCOP-21-I-1324

นางสาววรรณา แสนใจกล้า

มหาวิทยาลัย สวนดุสิต

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง06/09/2564
นางสาวเพียงกมล ยุวนานนท์

TCOP-21-I-1325

นางสาวเพียงกมล ยุวนานนท์

มหาวิทยาลัย สวนดุสิต

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง06/09/2564
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีชูเปี่ยม

TCOP-21-I-1326

นางสาวจุฑารัตน์ ศรีชูเปี่ยม

มหาวิทยาลัย สวนดุสิต

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง06/09/2564
นางสาวฐปนรรฆ์ ฮาบสุวรรณ์

TCOP-21-I-1327

นางสาวฐปนรรฆ์ ฮาบสุวรรณ์

มหาวิทยาลัย สวนดุสิต

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง06/09/2564
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights