ผู้ที่ผ่านการรับรองผลการชดเชย

องค์กร

136

องค์กร (ทั้งหมด)

909,698 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (ทั้งหมด)

17

องค์กร (อยู่ในอายุสัญญา)

130,121 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (อยู่ในอายุสัญญา)

องค์กร ทั้งหมด 136 รายการ

บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด

TCOP-23-O-140

บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3,700.00
วันที่รับรอง07/03/2566
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่

TCOP-23-O-135

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10,038.00
วันที่รับรอง29/11/2565
ธนาคารแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่, สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานภาคเหนือ)

TCOP-23-O-136

ธนาคารแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่, สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานภาคเหนือ)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7,056.00
วันที่รับรอง29/11/2565
บริษัท มนต์โลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด

TCOP-23-O-137

บริษัท มนต์โลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)250.00
วันที่รับรอง29/11/2565
บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

TCOP-23-O-138

บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,300.00
วันที่รับรอง29/11/2565
บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด

TCOP-23-O-139

บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)44.00
วันที่รับรอง29/11/2565
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

TCOP-22-O-124

มหาวิทยาลัย มหิดล

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)596.00
วันที่รับรอง23/08/2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

TCOP-22-O-125

มหาวิทยาลัย มหิดล

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)812.00
วันที่รับรอง23/08/2565
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

TCOP-22-O-126

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)90,174.00
วันที่รับรอง23/08/2565
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

TCOP-22-O-128

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)794.00
วันที่รับรอง23/08/2565
โรงพยาบาลธนบุรี 2

TCOP-22-O-129

โรงพยาบาลธนบุรี 2

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3,795.00
วันที่รับรอง23/08/2565
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

TCOP-22-O-130

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)132.00
วันที่รับรอง23/08/2565
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights