องค์กร

78

องค์กร (ทั้งหมด)

352,808 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (ทั้งหมด)

6

องค์กร (อยู่ในอายุสัญญา)

15,181 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (อยู่ในอายุสัญญา)

องค์กร ทั้งหมด 78 รายการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

TCOP-20-O-076

ธนาคารแห่งประเทศไทย

Bank of Thailand

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8,514.00
วันที่รับรอง24/08/2563
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

TCOP-20-O-077

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

Kasikornbank Public Company Limited

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)103.00
วันที่รับรอง24/08/2563
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่ (อาคาร 1)

TCOP-20-O-078

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (อาคาร 1)

Bangkok Bank Public Company Limited (Headquarter Building 1)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)13.00
วันที่รับรอง24/08/2563
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

TCOP-20-O-073

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The Stock Exchange of Thailand

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5,236.00
วันที่รับรอง23/07/2563
ห้องสมุด กองบริการกลาง  สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

TCOP-20-O-074

ห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

The Stock Exchange of Thailand

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)362.00
วันที่รับรอง23/07/2563
สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

TCOP-20-O-075

สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

Map Ta Phut Industrial Estate

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)851.00
วันที่รับรอง23/07/2563
บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด

TCOP-20-O-072

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด

Thai Aviation Refuelling Co., Ltd. (TARCO)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)115.00
วันที่รับรอง23/06/2563
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

TCOP-20-O-071

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

Fuel Pipeline Transportation Limited

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5,562.00
วันที่รับรอง28/05/2563
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-O-069

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5,449.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-O-070

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-O-059

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

Kasikornbank Public Company Limited

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)97,801.00
วันที่รับรอง04/09/2562
ธนาคารแห่งประเทศไทย

TCOP-19-O-060

ธนาคารแห่งประเทศไทย

Bank of Thailand

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10,324.00
วันที่รับรอง04/09/2562
องค์การเภสัชกรรม (โรงงานผลิตยารังสิต 1)

TCOP-19-O-061

องค์การเภสัชกรรม (โรงงานผลิตยารังสิต 1)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8,586.00
วันที่รับรอง04/09/2562
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

TCOP-19-O-062

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)606.00
วันที่รับรอง04/09/2562
โรงแรมสันติบุรี

TCOP-19-O-063

โรงแรมสันติบุรี

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,726.00
วันที่รับรอง04/09/2562
โรงแรมเกาะหมาก รีสอร์ท

TCOP-19-O-064

โรงแรมเกาะหมาก รีสอร์ท

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)175.00
วันที่รับรอง04/09/2562
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่ (อาคารเคเคพี)

TCOP-19-O-065

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (อาคารเคเคพี)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3,825.00
วันที่รับรอง04/09/2562
บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด

TCOP-19-O-066

บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,184.00
วันที่รับรอง04/09/2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

TCOP-19-O-067

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

The Office of the Securities and Exchange Commission

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,393.00
วันที่รับรอง04/09/2562
บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

TCOP-19-O-068

บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Royal Paragon Enterprise Company Limited

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,327.00
วันที่รับรอง04/09/2562

ผลิตภัณฑ์

44

ผลิตภัณฑ์ (ทั้งหมด)

3,462 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (ทั้งหมด)

0

ผลิตภัณฑ์ (อยู่ในอายุสัญญา)

0 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (อยู่ในอายุสัญญา)

ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 44 รายการ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-038

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-039

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-040

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-041

บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-042

บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-043

บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด

TCOP-20-E-082

บริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,150.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

TCOP-19-P-037

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง04/09/2562
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-030

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง13/03/2562
รายงานประจำปี 2561 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-031

รายงานประจำปี 2561 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง13/03/2562
บทสรุปรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-032

บทสรุปรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง13/03/2562
"รายงานประจำปี 2561 (ภาษาอังกฤษ) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-033

"รายงานประจำปี 2561 (ภาษาอังกฤษ) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง13/03/2562
"รายงานประจำปี 2561 (ภาษาไทย) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-034

"รายงานประจำปี 2561 (ภาษาไทย) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง13/03/2562
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ ปี 2561  บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-P-035

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ ปี 2561 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง13/03/2562
แบมบู ชาร์โคล คาร์บอน โซฟ "บริษัท สมุนไพร นวลอนงค์ จำกัด

TCOP-19-P-036

แบมบู ชาร์โคล คาร์บอน โซฟ "บริษัท สมุนไพร นวลอนงค์ จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง13/03/2562
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2560 (จำนวน 1,500 เล่ม) (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มห

TCOP-18-P-025

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2560 (จำนวน 1,500 เล่ม) (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มห

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.43
วันที่รับรอง30/03/2561
รายงานประจำปี 2560 (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน))

TCOP-18-P-026

รายงานประจำปี 2560 (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน))

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.70
วันที่รับรอง30/03/2561
รายงานประจำปี 2560 (ไทย) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))

TCOP-18-P-027

รายงานประจำปี 2560 (ไทย) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.38
วันที่รับรอง30/03/2561
รายงานประจำปี 2560 (อังกฤษ) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))

TCOP-18-P-028

รายงานประจำปี 2560 (อังกฤษ) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.30
วันที่รับรอง30/03/2561
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 (ไทย-อังกฤษ) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))

TCOP-18-P-029

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 (ไทย-อังกฤษ) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.24
วันที่รับรอง30/03/2561

งานอีเว้นท์

83

งานอีเว้นท์ (ทั้งหมด)

15,012 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (ทั้งหมด)

0

งานอีเว้นท์ (อยู่ในอายุสัญญา)

0 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (อยู่ในอายุสัญญา)

งานอีเว้นท์ ทั้งหมด 83 รายการ

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

TCOP-20-E-073

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)23.00
วันที่รับรอง18/03/2563
กระทรวงต่างประเทศ

TCOP-20-E-074

กระทรวงต่างประเทศ

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3,665.00
วันที่รับรอง18/03/2563
กระทรวงต่างประเทศ

TCOP-20-E-075

กระทรวงต่างประเทศ

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,127.00
วันที่รับรอง18/03/2563
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และเค

TCOP-20-E-076

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และเค

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)11.00
วันที่รับรอง18/03/2563
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

TCOP-20-E-077

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)15.00
วันที่รับรอง18/03/2563
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

TCOP-20-E-078

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.00
วันที่รับรอง18/03/2563
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

TCOP-20-E-079

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)324.00
วันที่รับรอง18/03/2563
Mice & Communication

TCOP-20-E-080

Mice & Communication

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,135.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

TCOP-20-E-081

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)72.00
วันที่รับรอง18/03/2563
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

TCOP-20-E-083

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง18/03/2563
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

TCOP-20-E-084

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)477.00
วันที่รับรอง18/03/2563
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

TCOP-20-E-067

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)53.00
วันที่รับรอง17/01/2563
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

TCOP-20-E-068

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)53.00
วันที่รับรอง17/01/2563
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์

TCOP-20-E-069

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.00
วันที่รับรอง17/01/2563
กระทรวงการต่างประเทศ

TCOP-20-E-070

กระทรวงการต่างประเทศ

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง17/01/2563
เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network; TRBN)

TCOP-20-E-071

เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network; TRBN)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)17.00
วันที่รับรอง17/01/2563
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

TCOP-20-E-072

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง17/01/2563
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-E-055

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.00
วันที่รับรอง04/09/2562
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)

TCOP-19-E-056

สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)21.00
วันที่รับรอง04/09/2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-E-057

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)67.00
วันที่รับรอง04/09/2562

บุคคล

1,071

บุคคล (ทั้งหมด)

4,520 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (ทั้งหมด)

185

บุคคล (อยู่ในอายุสัญญา)

767 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (อยู่ในอายุสัญญา)

บุคคล ทั้งหมด 1,070 รายการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม

TCOP-20-I-1049

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง18/03/2563
รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ

TCOP-20-I-1050

รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)11.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทิกา จันทร์เปีย

TCOP-20-I-1051

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทิกา จันทร์เปีย

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล

TCOP-20-I-1052

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์

TCOP-20-I-1053

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล

TCOP-20-I-1054

ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ

TCOP-20-I-1055

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง18/03/2563
รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี

TCOP-20-I-1056

รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.00
วันที่รับรอง18/03/2563
รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง

TCOP-20-I-1057

รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)18.00
วันที่รับรอง18/03/2563
รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา

TCOP-20-I-1058

รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)17.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง

TCOP-20-I-1059

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)24.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์

TCOP-20-I-1060

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์

TCOP-20-I-1061

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)13.00
วันที่รับรอง18/03/2563
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์

TCOP-20-I-1062

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง18/03/2563
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์

TCOP-20-I-1063

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)17.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ

TCOP-20-I-1064

ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)18.00
วันที่รับรอง18/03/2563
รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

TCOP-20-I-1065

รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)25.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม

TCOP-20-I-1066

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง18/03/2563
นางสาวชุตินธร  อนันปิยภา

TCOP-20-I-1085

นางสาวชุตินธร อนันปิยภา

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง18/03/2563
นายแดน  ปฐมวาณิชย์

TCOP-20-I-1086

นายแดน ปฐมวาณิชย์

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.00
วันที่รับรอง18/03/2563
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights