ผู้ขายเครดิตชดเชย

ผู้ขายเครดิตชดเชย ทั้งหมด 52 รายการ

โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์

โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
อีเมลล์: -
โทรศัพท์: +66  28 343 864  
ผู้ติดต่อ: คุณอนิรุทธ์ บุนยตีรณะ

อ่านทั้งหมด

โครงการบอยเลอร์ชีวมวล บมจ.สงขลาแคนนิ่ง

โครงการบอยเลอร์ชีวมวล บมจ.สงขลาแคนนิ่ง

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
อีเมลล์: -
โทรศัพท์: +66  074 334 005 Ext 8  
ผู้ติดต่อ: คุณกิตติศักดิ์ ศักดิ์พานิช , คุณฟารุส นุ้ยโสะ

อ่านทั้งหมด

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สแกน อินเตอร์ บางภาษี

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สแกน อินเตอร์ บางภาษี

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
อีเมลล์: -
โทรศัพท์: +66  81 860 8893 , 095 718 1323  
ผู้ติดต่อ: คุณธนานันต์ พงศ์ชัยประเสริฐ , คุณศิริพร หาญนึก

อ่านทั้งหมด

โครงการปรับเปลี่ยนระบบการส่องสว่างเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

โครงการปรับเปลี่ยนระบบการส่องสว่างเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
อีเมลล์: -
โทรศัพท์: +66   38 407 000 Ext 1226  
ผู้ติดต่อ: คุณนฤภัททร์ คีรีมา

อ่านทั้งหมด

โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงเพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงานเดลต้า บางปู

โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงเพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงานเดลต้า บางปู

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อีเมลล์:
โทรศัพท์: +66  27 092 800 Ext 5901  
ผู้ติดต่อ: คุณสำราญ ซังปาน

อ่านทั้งหมด

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระยะที่ 2 โรงงานเดลต้าบางปู

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระยะที่ 2 โรงงานเดลต้าบางปู

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อีเมลล์: -
โทรศัพท์: +66  27 092 800 Ext 5901 
ผู้ติดต่อ: คุณสำราญ ซังปาน

อ่านทั้งหมด

โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงของอาคาร ณ ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง

โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงของอาคาร ณ ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
อีเมลล์:
โทรศัพท์: +66  22 563 538  
ผู้ติดต่อ: คุณรจนา สุวรรณะบุณย์

อ่านทั้งหมด

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED

บริษัท โกลว์พลังงาน จำกัด (มหาชน)
อีเมลล์: -
โทรศัพท์: +66  89 205 9261  
ผู้ติดต่อ: คุณธนะประสงค์ พันธุ์ไม้ , ดร.อมรชัย แจวเจริญวัฒนา

อ่านทั้งหมด

โครงการการปลูกป่าอย่างยั่งยืน ณ วัดหนองจระเข้ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

โครงการการปลูกป่าอย่างยั่งยืน ณ วัดหนองจระเข้ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

นายอภิสิทธิ์  เสนาวงค์
อีเมลล์: abhist.s@tgo.or.th
โทรศัพท์: +66 2141 9844 
ผู้ติดต่อ: คุณอภิสิทธิ์ เสนาวงค์

อ่านทั้งหมด

โครงการนำ CO2 ที่ปล่อยสู่บรรยากาศกลับมาทำให้บริสุทธิ์ และใช้ในการผลิตโซเดียมไบคาร์บอเนต โดย บริษัท จีเนียส อินทิเกรเต็ด โซลูชั่น จำกัด

โครงการนำ CO2 ที่ปล่อยสู่บรรยากาศกลับมาทำให้บริสุทธิ์ และใช้ในการผลิตโซเดียมไบคาร์บอเนต โดย บริษัท จีเนียส อินทิเกรเต็ด โซลูชั่น จำกัด

บริษัท จีเนียส อินทิเกรเต็ด โซลูชั่น จำกัด
อีเมลล์: Chonlatha.k@genius-Intso.com
โทรศัพท์: +66 2 2 805 6820
ผู้ติดต่อ: คุณชลธา ไกรวัตนุสสรณ์

อ่านทั้งหมด

การปรับเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง โดย บริษัท เพรสิเด้นท์ โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด

การปรับเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง โดย บริษัท เพรสิเด้นท์ โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด

บริษัท เพรสิเด้นท์ โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด
อีเมล์: ratcharoth@presidentht.com
โทรศัพท์: +66 2 656 0777 Ext 3167
ผู้ติดต่อ: คุณธนภัทร ลี้จินดา , คุณรัชโรจน์ วิลาพันธ์

อ่านทั้งหมด

โครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

โครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน
อีเมลล์: Pat-Pim@hotmail.com
โทรศัพท์: +66 43 473 915 
ผู้ติดต่อ: คุณหาญ อุปถัมภ์

อ่านทั้งหมด

Methane Recovery from Wastewater at Thai Wah Tapioca Starch Factory

Methane Recovery from Wastewater at Thai Wah Tapioca Starch Factory

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
อีเมล์: Winyu.k@thaiwah.com
โทรศัพท์: +66 44 471 368-9
ผู้ติดต่อ: นายวิญญู คำรังษี

อ่านทั้งหมด

โครงการปรับเปลี่ยนระบบการส่องสว่าง เพื่อการประหยัดพลังงาน โดย บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนีย

โครงการปรับเปลี่ยนระบบการส่องสว่าง เพื่อการประหยัดพลังงาน โดย บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนีย

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
อีเมลล์: Naruphat.K@unithai.com
โทรศัพท์: +66 38 407 000 ต่อ 1226 
ผู้ติดต่อ: คุณนฤภัททร์ คีรีมา

อ่านทั้งหมด

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ศูนย์จำหน่ายสินค้าโฮมโปร และศูนย์จำหน่ายสินค้าเมกาโฮม

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ศูนย์จำหน่ายสินค้าโฮมโปร และศูนย์จำหน่ายสินค้าเมกาโฮม

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
อีเมลล์: Somkiatw@homepro.co.th
โทรศัพท์: +66 2 832 1060 
ผู้ติดต่อ: คุณสมเกียรติ วิจิตรพนมศิลป์

อ่านทั้งหมด

โครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างประสิทธิภาพสูงของบริษัท ซีพีเอฟ อสร.แปดริ้ว

โครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างประสิทธิภาพสูงของบริษัท ซีพีเอฟ อสร.แปดริ้ว

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อีเมลล์: -
โทรศัพท์: +66  38 592 300 Ext 403,408  
ผู้ติดต่อ: คุณศิริธร แสงใส

อ่านทั้งหมด

โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในมหาวิทยาลัยพะเยา ขนาด 500 kW

โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในมหาวิทยาลัยพะเยา ขนาด 500 kW

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 
อีเมลล์: napat_j@hotmail.com
โทรศัพท์: +66 87-513-8282
ผู้ติดต่อ: ผศ.ดร.ณภัทร จักรวัฒนา

อ่านทั้งหมด

โครงการการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการเปลี่ยนใบพัดระบบหล่อเย็น

โครงการการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการเปลี่ยนใบพัดระบบหล่อเย็น

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
อีเมลล์: Natchatheeya.b@gpscgroup.com
โทรศัพท์: +66 38 974 316 
ผู้ติดต่อ: คุณนัทชธีร์ญา บัวสรวง

อ่านทั้งหมด

โครงการผลิตไฟฟ้าจากลม หาดกังหัน 126 เมกะวัตต์

โครงการผลิตไฟฟ้าจากลม หาดกังหัน 126 เมกะวัตต์

บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด 
อีเมลล์: chatrapon.s@energyabsolute.co.th
โทรศัพท์: +66 2 248 2488-92 
ผู้ติดต่อ: คุณฉัตรพล ศรีปทุม

อ่านทั้งหมด

โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง กฟผ.

โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง กฟผ.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อีเมลล์: kanchanit.p@egat.co.th, nutdanai.u@egat.co.th
โทรศัพท์: +66 2 436 1142
ผู้ติดต่อ: คุณกานต์ชนิต พงษ์เพชร , คุณณัฐดนัย อุทธจักร

อ่านทั้งหมด

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights