สินค้าฉลากคาร์บอน

คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขในการสร้างแคตตาล็อกสินค้าออนไลน์ได้ โดยที่การกำหนดเงือนไขของคุณจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของแคตตาล็อก

2,258

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

353

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

28

ฉลากคูลโหมด

225

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

2,911

ทั้งหมด

ตัวอย่าง URL และ QR Code หน้าแสดงผล

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=WTJGMFlXeHZadz09&action=Y0c5emRBPT0&section=0&industry=0&style=_TABLE&sorting=_ASC&year=0&quarter=0
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights