บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

39

บริษัท (ทั้งหมด)

153

ผลิตภัณฑ์ (ทั้งหมด)

15

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

30

ผลิตภัณฑ์ (อยู่ในอายุสัญญา)

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ทั้งหมด 153 รายการ

VRCool

TGO CM FY2021-008

VRCool

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

SHIRT No.5 TRI004

TGO CM FY2021-009

SHIRT No.5 TRI004

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยงอุดมการทอ จำกัด

TGO CM FY2021-006

บริษัท ยงอุดมการทอ จำกัด

บริษัท ยงอุดมการทอ จำกัด

บริษัท ยูนิฟอร์ม จำกัด

TGO CM FY2020-015

บริษัท ยูนิฟอร์ม จำกัด

บริษัท ยูนิฟอร์ม จำกัด

ผ้ารักษ์โลก

-

ผ้ารักษ์โลก

บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เอราวัณ สิ่งทอ

TGO CM FY2020-006

เอราวัณ สิ่งทอ

เอราวัณ สิ่งทอ

เอราวัณ สิ่งทอ

TGO CM FY2020-005

เอราวัณ สิ่งทอ

เอราวัณ สิ่งทอ

WD 1271

TGO CM FY2019-002

WD 1271

อาร์ทีดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด

T-WD 4774

TGO CM FY2019-003

T-WD 4774

อาร์ทีดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด

T-WD 4769

TGO CM FY2019-004

T-WD 4769

อาร์ทีดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด

T-WD 4776

TGO CM FY2019-005

T-WD 4776

อาร์ทีดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด

WD 1294

TGO CM FY2019-006

WD 1294

อาร์ทีดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด

หจก.ดีเทล แพลนเนอร์ แอนด์ ออกาไนซ์เซอร์

TGO CM FY2020-001

หจก.ดีเทล แพลนเนอร์ แอนด์ ออกาไนซ์เซอร์

หจก.ดีเทล แพลนเนอร์ แอนด์ ออกาไนซ์เซอร์

Single Jersey Silk 240D Prototype

TGO CM FY2019-019

Single Jersey Silk 240D Prototype

กรมหม่อนไหม

Single Jersey Silk 200D Prototype

TGO CM FY2019-020

Single Jersey Silk 200D Prototype

กรมหม่อนไหม

FIR-RED COOL

TGO CM FY2019-016

FIR-RED COOL

บริษัท เท็กไทล์ แกลลอรี่ จำกัด

MAXI COOL

TGO CM FY2019-017

MAXI COOL

บริษัท เท็กไทล์ แกลลอรี่ จำกัด

HYPER LINEN

TGO CM FY2019-018

HYPER LINEN

บริษัท เท็กไทล์ แกลลอรี่ จำกัด

COTTONISM

TGO CM FY2019-021

COTTONISM

บริษัท เท็กไทล์ แกลลอรี่ จำกัด

SOFTAMANTE116

TGO CM FY2019-022

SOFTAMANTE116

บริษัท เท็กไทล์ แกลลอรี่ จำกัด

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights