หน่วยงานที่ใช้ผ้าคูลโหมด

ลงทะเบียนหน่วยงานที่ใช้ผ้าคูลโหมด

หน่วยงานที่ใช้ผ้าคูลโหมด ทั้งหมด 131 รายการ

INS132

บริษัทเอ็นพี อินดัสเตรียล ซัพพลาย จำกัด

ผู้ผลิต: บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด(มหาชน)

วันที่ลงทะเบียน11/04/2565
INS131

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ผู้ผลิต: บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด(มหาชน)

วันที่ลงทะเบียน06/07/2564
INS001

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS002

Enlighten Project Management Co.,Ltd.

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS003

F&N DAIRIES (Thailand) Limited

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS004

เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS005

เทศบาลเมืองไร่ขิง

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS006

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS007

โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำฯ (ส.ท.ท.)

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS008

โรงเรียนราชินี

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS009

โรงเรียนศรีสุวิทย์ จังหวัดชลบุรี

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS010

โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights