หน่วยงานที่ใช้ผ้าคูลโหมด

ลงทะเบียนหน่วยงานที่ใช้ผ้าคูลโหมด

หน่วยงานที่ใช้ผ้าคูลโหมด ทั้งหมด 129 รายการ

INS001

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS002

Enlighten Project Management Co.,Ltd.

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS003

F&N DAIRIES (Thailand) Limited

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS004

เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS005

เทศบาลเมืองไร่ขิง

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS006

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS007

โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำฯ (ส.ท.ท.)

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS008

โรงเรียนราชินี

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS009

โรงเรียนศรีสุวิทย์ จังหวัดชลบุรี

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS010

โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS011

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS012

กรมควบคุมมลพิษ

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS013

กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS014

กรมพื้นฐานอุตสาหกรรมเหมืองแร่

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS015

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS016

กองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ต

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS017

กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS018

กองวินัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS019

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
INS020

ตำรวจภูธรภาค 7

ผู้ผลิต: -

วันที่ลงทะเบียน24/05/2564
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights