หน่วยงานที่ใช้ผ้าคลูโหมด

1 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
2 Enlighten Project Management Co.,Ltd.
3 F&N DAIRIES (Thailand) Limited
4 เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
5 เทศบาลเมืองไร่ขิง
6 เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7 โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำฯ (ส.ท.ท.)
8 โรงเรียนราชินี
9 โรงเรียนศรีสุวิทย์ จังหวัดชลบุรี
10 โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
11 โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
12 กรมควบคุมมลพิษ
13 กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
14 กรมพื้นฐานอุตสาหกรรมเหมืองแร่
15 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
16 กองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ต 
17 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
18 กองวินัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
19 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
20 ตำรวจภูธรภาค 7
21 ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
22 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
23 ธนาคารแห่งประเทศไทย
24 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
25 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
26 บริษัท เกียรติสวัสดิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด
27 บริษัท เทพอินทราชัย แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
28 บริษัท เอ็นเอส ดีไซน์สตูดิโอ จำกัด
29 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
30 บริษัท เอบีฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด
31 บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำกัด
32 บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด 
33 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
34 บริษัท เอ็ม.บี.ซี.แลนด์ จำกัด 
35 บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด
36 บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
37 บริษัท เอาท์ดอร์ อินโนเวชั่น จำกัด ไม่มีโล่
38 บริษัท แปซิฟิคการทอ จำกัด
39 บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
40 บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)
41 บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
42 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
43 บริษัท โตโยต้า ไดมอนด์ ออโต้ จำกัด
44 บริษัท โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
45 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์ แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน)
46 บริษัท โรงงานเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด
47 บริษัท โอเอซีส การ์เม้นท์ จำกัด 
48 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด
49 บริษัท ไทยคิวบิคเทคโนโลยี จำกัด
50 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
51 บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด
52 บริษัท ไหมทอง จำกัด
53 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
54 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
55 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
56 บริษัท กู๊ดสตาร์ท จำกัด
57 บริษัท ซันฟลาว โทกาจิ ฟู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
58 บริษัท ซันสวีท จำกัด
59 บริษัท ซิลเวอร์ สปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
60 บริษัท ซี เค วัน ซัพลาย จำกัด
61 บริษัท ซีรัสท์ สเปเชียลตี้ เท็ค จำกัด และ บริษัท สเปเชียลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
62 บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
63 บริษัท ดับเบิ้ลโอ เซเว่น โพรเทคชั่น จำกัด
64 บริษัท ดับบลิวเอ็ม ซิมูเลเตอร์ จำกัด
65 บริษัท ดูรากรีต จำกัด 
66 บริษัท ทริปเปิ้ลเจ จำกัด
67 บริษัท ทอฟ้า การ์เมนท์ จำกัด
68 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
69 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
70 บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จำกัด
71 บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
72 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
73 บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
74 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
75 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
76 บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด
77 บริษัท มานะศิลา จำกัด
78 บริษัท ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มิลส์ จำกัด
79 บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จากัด
80 บริษัท ศรีรุ่งเรืองนิตติ้ง จำกัด  
81 บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด(มหาชน)
82 บริษัท สไปแร็กซ์ ชาร์โก (ประเทศไทย) จำกัด
83 บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
84 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
85 บริษัท สื่อสากล จำกัด
86 บริษัท หอสภานา วาเล่ย์ จำกัด
87 บริษัท ออดิเตอร์ แชนแนล จำกัด (มหาชน)
88 บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด
89 บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
90 บริษัท อาซาว่า จำกัด
91 บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
92 บริษัท ฮาร์ท สปอร์ตแวร์ จำกัด
93 ร้าน คิงส์ คอลเลคชั่นส์
94 ศิวาเทล กรุงเทพ
95 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
96 ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
97 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
98 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
99 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
100 สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
101 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
102 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
103 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล
104 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
105 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
106 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
107 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
108 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
109 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
110 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
111 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
112 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
113 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
114 สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
115 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
116 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
117 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
118 สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
119 หน่วยตั้งร้าน HART OTOP
120 ห้องสมุดโรงเรียนสา จังหวัดน่าน
121 ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
122 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
123 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
124 ห้องสมุดศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
125 หอสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
126 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 103 ออโตไทร์
127 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองริน อินเตอร์
128 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
129 อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights