ติดต่อเรา

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 02 141 9879, 092 296 9515, โทรสาร: +66(0)2 143 8403, อีเมล์: info_cbl@thanasoft.com
สอบถามข้อมูลทั่วไป: คุณพวงพันธ์ 02 141 9879, 092 296 9515
สอบถามการคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์: คุณพวงพันธ์ 02 141 9879, 092 296 9515
สอบถามการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร : คุณธาดา 02 141 9830, 087 328 1500
สอบถามเรื่องคูลโหมด : คุณพวงพันธ์ 02 141 9879, 092 296 9515
สอบถามการยื่นสมัคร ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หนังสือสัญญาและ Certificate : คุณนัทริกา โทร 02 141 9828, 061 404 7794
เว็บไซต์: http://thaicarbonlabel.tgo.or.th

 

 

แบบฟอร์มติดต่อเรา

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights