รายชื่อที่ปรึกษา

รายชื่อผู้มีความสามารถในการให้คำปรึกษา ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ประเภทบุคคล และ นิติบุคคล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีการแนะนำผู้มีความสามารถในการให้คำปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลนี้ไปประกอบการพิจารณา คัดเลือกที่ปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ไม่ได้ให้การรับรองว่าบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว สามารถจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ได้ถูกต้องตรงตามแนวทางการประเมินการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

รายชื่อที่ปรึกษาประเภทบุคคล ทั้งหมด 113 ท่าน

นางสาว วรรณชลัช เสถียรธรรมมณี
 • นางสาว วรรณชลัช เสถียรธรรมมณี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: Petrochemical, Petroleum Refinery, Polymer, Glycol, Aromatic, Logistic, Energy, Jewellery, etc.
 • องค์กร: บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
 • ที่อยู่: 88 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 • โทรศัพท์: 0867733237
 • อีเมล์: wanchalach.s@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 16/05/2566
นาย พงศ์ศักดิ์ สกุลลิ้มเจริญ
 • นาย พงศ์ศักดิ์ สกุลลิ้มเจริญ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: คาร์บอนฟุตพริ้นสำหรับองค์กร บรรจุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ ธุรกิจบริการ ธุรกิจ IT
 • องค์กร: Smartgreeny.com
 • ที่อยู่: SmartGreeny 92 ซอยสุขุมวิท39 (พร้อมพงษ์) คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • โทรศัพท์: 0618648641
 • อีเมล์: pongsak@smartgreeny.com
 • เว็บไซต์: https://smartgreeny.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 12/05/2566
ดร. ชานนท์ วินิจชีวิต
 • ดร. ชานนท์ วินิจชีวิต
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หมึก งานบริการ ธุรกิจขนส่ง คาร์บอนฟุตพริ้นสำหรับองค์กร
 • องค์กร: smartgreeny.com
 • ที่อยู่: เลขที่ 1/97 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย67 แขวงประเวศ เขตประเวศ ประเวศ ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 • โทรศัพท์: 0897661445
 • อีเมล์: chanon@smartgreeny.com
 • เว็บไซต์: https://smartgreeny.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 12/05/2566
นาย วรุณ รักสกุลกานต์
 • นาย วรุณ รักสกุลกานต์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • องค์กร: ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 • โทรศัพท์: 0914647896
 • อีเมล์: varoony@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 02/03/2566
นาย ไมตรี สกุลกิตติมศักดิ์
 • นาย ไมตรี สกุลกิตติมศักดิ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ผลิตภัณฑ์ และอีเว้นท์ ด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก โรงไฟฟ้าและไอน้ำ
 • องค์กร: บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ที่อยู่: บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จตุจักร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 06-5509-2338
 • อีเมล์: maithree.s@irpc.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 02/03/2566
นาง กุลธิดา บุญฤทธิ์
 • นาง กุลธิดา บุญฤทธิ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG หรือ NGV) Ethane, Propane LPG, NGL, ไฟฟ้า, ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ได้แก่ clarified water และ Demineralized water ปิโตรเคมี ได้แก่ 18%HCl, VCM, PVC resin บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อสำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว
 • องค์กร: บริษัท อีโค-โลจิคอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด
 • ที่อยู่: 506 ซอยนวมินทร์ 90 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครฯ 10240
 • โทรศัพท์: 0841587913
 • อีเมล์: kultida.boonyarith@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 02/03/2566
นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ บุญยวง
 • นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ บุญยวง
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมก่อสร้าง
 • องค์กร: ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางดัานกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 096-153-6655
 • อีเมล์: sirintip.vgreenku@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 27/01/2566
นาย ศุภฤกษ์ ขาวแดง
 • นาย ศุภฤกษ์ ขาวแดง
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และอื่นๆ
 • องค์กร: มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ที่อยู่: 19 หมู่ 2 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 56000
 • โทรศัพท์: 0918532199
 • อีเมล์: suphalerk.kd@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 27/01/2566
นาย ศิรสิทธิ์ มีศิริ
 • นาย ศิรสิทธิ์ มีศิริ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และองค์กร
 • องค์กร: อิสระ
 • ที่อยู่: เลขที่ 407 ซอยสุคนธวิท ถนนสุคนธวิท 34 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
 • โทรศัพท์: 0899928684
 • อีเมล์: sirasit.khing11@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 21/10/2565
นาย วิชา แสวงศรี
 • นาย วิชา แสวงศรี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ชิ้นส่วนยานยนต์ เพลาข้าง Disc Brake , บรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมกระป๋องและฝา
 • องค์กร: บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • ที่อยู่: 2/21 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
 • โทรศัพท์: 0865773151
 • อีเมล์: offturner@windowslive.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/07/2565
ดร. พัชราพร พงษ์พัฒน์
 • ดร. พัชราพร พงษ์พัฒน์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: การประเมินความยั่งยืน การประเมินวัฏจักรชีวิต การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์และองค์กร
 • องค์กร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ที่อยู่: 126 บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
 • โทรศัพท์: 0814397171
 • อีเมล์: patcharaporn20@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 10/09/2564
นาย ทวีศักดิ์ ศรีภูสิตโต
 • นาย ทวีศักดิ์ ศรีภูสิตโต
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: การวิเคราะห์การใช้และกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กล่องกระดาษ แผ่นยิบซั่ม
 • องค์กร: ICT Innovation and Engineering
 • ที่อยู่: 99/145 หมู่1 หมู่บ้านไอลีฟพาร์ค รังสิต คลองสี่ คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์: 0818873576
 • อีเมล์: s.sripusitto@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 06/09/2564
นาย อนุรักษ์ รัศมีอมรวิวัฒน์
 • นาย อนุรักษ์ รัศมีอมรวิวัฒน์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ปิโตรเลียมขั้นกลาง พลาสติกพอลิเมอร์ พลาสติกเรซิ่น พลาสติกแพคเกจจิ้ง พลาสติกรีไซเคิล
 • องค์กร: กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย
 • ที่อยู่: 75 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 • โทรศัพท์: 0982356399
 • อีเมล์: ranurak@dow.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 30/07/2564
ดร. วรยุทธ สายบัวตรง
 • ดร. วรยุทธ สายบัวตรง
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี น้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานทดแทน
 • องค์กร: บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
 • ที่อยู่: สถาบันนวัตกรรม ปตท. 71 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน กม.78 สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
 • โทรศัพท์: 0817513922
 • อีเมล์: worayut.s@pttplc.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 29/04/2564
นาย พณิช จันทจรูญพงษ์
 • นาย พณิช จันทจรูญพงษ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: คำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
 • องค์กร: Peterson Projects & Solutions (Thailand) Co., Ltd.
 • ที่อยู่: 987-989 ซอยลาซาล 75 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม.10260
 • โทรศัพท์: 086-9014759
 • อีเมล์: pchancharoonpong@onepeterson.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/02/2564
ดร. ศรุดา สิทธิกิจปัญญา
 • ดร. ศรุดา สิทธิกิจปัญญา
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: แก้ว อาหาร กลุ่มค้าปลีก โลจิสติกส์ ธนาคาร กลุ่มบริการเช่าพื้นที่
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์: 0880333309
 • อีเมล์: saruda.sya@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 29/01/2564
นาย ธีรวัชร เพชระบูรณิน
 • นาย ธีรวัชร เพชระบูรณิน
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กลุ่มภาคบริการ, คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่:
 • อีเมล์: p.teerawach@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 29/01/2564
นางสาว ชุติมา คูเจริญ
 • นางสาว ชุติมา คูเจริญ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอ สิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยางพารา และยาสูบ
 • องค์กร: บริษัท อีซีอีอี จำกัด
 • ที่อยู่: 8/1 หมู่ 1 นภาเขตพัฒนาซอย 2 ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
 • โทรศัพท์: 0626499424
 • อีเมล์: panda_chootima@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 29/01/2564
นางสาว เอริน เงาภู่ทอง
 • นางสาว เอริน เงาภู่ทอง
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ฉนวนใยแก้ว
 • องค์กร: มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • ที่อยู่: 40/3 ม.15 บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 • โทรศัพท์: 0894422985
 • อีเมล์: arinbuu@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 22/01/2564
ดร. ภิญญรัตน์ จินดารัศมี
 • ดร. ภิญญรัตน์ จินดารัศมี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: คำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • องค์กร: บริษัท เรสโซลูท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
 • ที่อยู่: 1/97 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 67 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 • โทรศัพท์: 0897661445
 • อีเมล์: chanon@resolutems.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 18/01/2564
ดร. กานวดี วิไลงาม
 • ดร. กานวดี วิไลงาม
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร และสินค้าปศุสัตว์
 • องค์กร: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • ที่อยู่: 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 28 จตุจักร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 0829796696
 • อีเมล์: karnwadee@gmail.com
 • เว็บไซต์: https://www.pttep.com/en/Home.aspx
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 15/01/2564
ดร. นลินรัตน์ มาสมบูรณ์
 • ดร. นลินรัตน์ มาสมบูรณ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: คำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
 • องค์กร: เครือเจริญโภคภัณฑ์
 • ที่อยู่: 1 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 • อีเมล์: nalinrut.mas@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 07/05/2563
นางสาว นิศารัตน์ ใจยศเส้า
 • นางสาว นิศารัตน์ ใจยศเส้า
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • องค์กร: ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 0650924909
 • อีเมล์: vgreenku@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 16/12/2562
นางสาว สโรชา แดงศิริ
 • นางสาว สโรชา แดงศิริ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมถั่วแดง
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: 50 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • อีเมล์: sarocha.dangsiri@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 16/12/2562
นาย วัชระ ท่าดี
 • นาย วัชระ ท่าดี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เก็บรวมรวบข้อมูล/คำนวณ
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: 211/118 บางไผ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
 • โทรศัพท์: 0830092892
 • อีเมล์: wrt_13@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 21/10/2562
นาง สาวปาลิตา ไชยวงศ์
 • นาง สาวปาลิตา ไชยวงศ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เก็บรวมรวบข้อมูล/คำนวณ
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: 211/118 บางไผ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
 • โทรศัพท์: 0835055119
 • อีเมล์: palitawirc@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 21/10/2562
นาง กมลวรรณ สายแก้ว
 • นาง กมลวรรณ สายแก้ว
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: สิ่งทอ
 • องค์กร: THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED
 • ที่อยู่: 541/36 บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ
 • โทรศัพท์: 06 4936 9525
 • อีเมล์: kamolwan_cha@wacoal.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 06/08/2562
 ผศ. วราคม วงศ์ชัย
 • ผศ. วราคม วงศ์ชัย
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมเซรามิก
 • องค์กร: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ที่อยู่: 64 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
 • โทรศัพท์: 089-263-1445
 • อีเมล์: dolic45@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 22/07/2562
นางสาว วิศรา หุ่นธานี
 • นางสาว วิศรา หุ่นธานี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง
 • องค์กร: มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • ที่อยู่: 16/151 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
 • โทรศัพท์: 025033333
 • อีเมล์: wisara@tei.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/01/2562
ดร. ศุภพจี สิมะโรจน์
 • ดร. ศุภพจี สิมะโรจน์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เค้กกล้วยหอม เกี้ยวกุ้ง อาหารไก่เนื้อ อาหารไก่พันธุ์
 • องค์กร: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)กระทรวงพลังงาน
 • ที่อยู่: 121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์: 0874964491
 • อีเมล์: suppajee.jam@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 23/02/2561
นางสาว พิมพ์สิริ พุฒิวรชัย
 • นางสาว พิมพ์สิริ พุฒิวรชัย
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ซาลาเปา อาหารแช่แข็ง ขนมจีบ
 • องค์กร: เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • ที่อยู่: 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 699 5187, 087 504 2626
 • อีเมล์: pimsiri.pu@cp.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/01/2561
นางสาว สุภิญญา จุฬาวิทยานุกูล
 • นางสาว สุภิญญา จุฬาวิทยานุกูล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ปิโตรเคมี PP compound เมลามีน ชนิดผง-น้ำยา HDPE
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: 178/31 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • โทรศัพท์: 0643562245
 • อีเมล์: sjulavittayanukool@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 18/01/2560
ดร. สุรชัย ณรัฐ
 • ดร. สุรชัย ณรัฐ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารแปรรูป กล้วยอบกรอบ
 • องค์กร: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • ที่อยู่: 167 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
 • โทรศัพท์: 0922926254
 • อีเมล์: k_aew474@yahoo.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 16/11/2559
ดร. สดุดี สุพรรณไพ
 • ดร. สดุดี สุพรรณไพ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ยางเอสทีอาร์ ยางแท่งสำเร็จรูป น้ำยางข้น แผ่นไม้พาติเคิลบอร์ด ก๊าซชีวภาพ สุราขาว
 • องค์กร: สำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม พลังงานและความยั่งยืนองค์กร บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด
 • ที่อยู่: 135 หมู่ 5 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • โทรศัพท์: 081 467 7999
 • อีเมล์: sadudi@yahoo.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 07/09/2559
นาย สุรัตน์ เศษโพธิ์
 • นาย สุรัตน์ เศษโพธิ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง กาแฟคั่ว น้ำตาลทรายขาว เม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน
 • องค์กร: มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ที่อยู่: วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
 • โทรศัพท์: 0-5446-6666# 1802
 • อีเมล์: ssedpho@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/05/2559
นางสาว ทัศนีย์วรรณ ชมอินทร์
 • นางสาว ทัศนีย์วรรณ ชมอินทร์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: กลุ่มวัสดุก่อสร้าง เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ อิฐทนไฟ กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล กลุ่มอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
 • องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • ที่อยู่: แผนกห้องปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เลขที่ 114 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 093-9962426
 • อีเมล์: c.tassaneewan@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 23/03/2559
ผศ.ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา
 • ผศ.ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ข้าวโพดหวาน ไส้กรอกปลา/กุนเชียงปลา นมยูเอชที
 • องค์กร: ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ที่อยู่: 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 • โทรศัพท์: 0814995370
 • อีเมล์: kitirote@kku.ac.th
 • เว็บไซต์: http://www.en.kku.ac.th/web/che/531-2/
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 23/03/2559
นาง สุทธิวรรณ ธรรมสกนธ์
 • นาง สุทธิวรรณ ธรรมสกนธ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรมน้ำตาลทราย แป้งมันสำปะหลัง แปรรูปการเกษตร ปิโตรเคมีและวัสดุก่อสร้าง
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: 39/185 ทับมา เมืองระยอง ระยอง 21000
 • โทรศัพท์: 081 493 4356
 • อีเมล์: soottiwan.tham@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 23/03/2559
นาย วริศ บุญหมื่นไวย์
 • นาย วริศ บุญหมื่นไวย์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ไม้ยางพารา น้ำตาล น้ำนางข้น
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: 109/262 ซอย16 ม.เวนิว โฟลว์ ถ.ติวานนท์ บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
 • โทรศัพท์: 081 374 6816
 • อีเมล์: varis.tei151@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 23/03/2559
นางสาว ประกายธรรม สุขสถิตย์
 • นางสาว ประกายธรรม สุขสถิตย์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: กลีเซอรีนบริสุทธิ์ ข้าวโพดหวานกระป๋อง
 • องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • ที่อยู่: แผนกห้องปฏิบัติการการประเมินวัฎจักรชีวิต ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เลขที่ 114 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 02 564 6500 ต่อ 4773, 081 171 6690
 • อีเมล์: s.prakaytham@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 13/01/2559
นางสาว ฤทัย อ่อนพุทรา
 • นางสาว ฤทัย อ่อนพุทรา
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: สารให้ความหวาน อาหาร
 • องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • ที่อยู่: แผนกห้องปฏิบัติการการประเมินวัฎจักรชีวิต ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เลขที่ 114 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 02 564 6500 ต่อ 4063, 081 866 6679
 • อีเมล์: ruethait@mtec.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 13/01/2559
นาง ชฎาพร นรางค์เพชร์
 • นาง ชฎาพร นรางค์เพชร์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • องค์กร: ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 0650924909 , 0966944263
 • อีเมล์: vgreenku@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นาย ฐิติกร ชูไพโรจน์
 • นาย ฐิติกร ชูไพโรจน์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหาร (แกงเขียวหวาน น้ำสับปะรด)
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์: 02 652 5555 ต่อ 1516, 089 898 0808
 • อีเมล์: thitikorn.ku@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นางสาว ผกาพร ธนปริสุทธิ
 • นางสาว ผกาพร ธนปริสุทธิ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหาร (ข้าวหอมมะลิ เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป)
 • องค์กร: บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด
 • ที่อยู่: ที่อยู่ 179 อาคารบางกอกซีตี้ทาวเวอร์ ขั้น 24 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 • โทรศัพท์: 02-679-5200 Ext. 161
 • อีเมล์: phakaporn.sukanan@erm.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นางสาว พรพิมล บุญคุ้ม
 • นางสาว พรพิมล บุญคุ้ม
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เสื้อยืดผ้าฝ้าย 100%
 • องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • ที่อยู่: แผนกห้องปฏิบัติการวัฎจักรชีวิต ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เลขที่ 114 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 02 564 6500 ต่อ 4061, 081 351 7833
 • อีเมล์: pornpimb@mtec.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
ดร. ฉัตรเพชร ยศพล
 • ดร. ฉัตรเพชร ยศพล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ข้าว
 • องค์กร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ที่อยู่: สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 • โทรศัพท์: 044 224 418, 089 424 4422
 • อีเมล์: chatpet@sut.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นางสาว วรัญยา พิบูลย์
 • นางสาว วรัญยา พิบูลย์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์พลาสติก สิ่งพิมพ์ สิ่งทอ
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: 71/19 ห้อง 185 อาคารอาคาเดีย ทาวเวอร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
 • โทรศัพท์: 086 312 7145
 • อีเมล์: waranya.pibul@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
ดร. วรณี แพ่งจันทึก
 • ดร. วรณี แพ่งจันทึก
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: สิ่งทอ ผ้าขนหนู แป้งมัน
 • องค์กร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 02 564 3001 ต่อ 3204, 086 725 7047
 • อีเมล์: pworanee@engr.tu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นาง จันทิมา สำเนียงงาม
 • นาง จันทิมา สำเนียงงาม
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์
 • องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • ที่อยู่: แผนกห้องปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เลขที่ 114 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 02 564 6500 ต่อ 4053, 085 093 9003
 • อีเมล์: jantimau23@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นาย อตินิสภ์ ตำนานทอง
 • นาย อตินิสภ์ ตำนานทอง
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ครีมบำรุงผิวหน้า แกงเขียวหวานทูน่า
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์: 02 942 8844, 089 479 5311
 • อีเมล์: atinit.tomnantong2@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นาย สมศักดิ์ พิชัยบัณฑิตกุล
 • นาย สมศักดิ์ พิชัยบัณฑิตกุล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ทุเรียนอบกรอบ, พริกผัดใบกระเพรา
 • องค์กร: บริษัท ซิดเอ็น จำกัด
 • ที่อยู่: 99/83 ม.4 ต.คลองถนน อ.สายไหม กรุงเทพฯ 10220
 • โทรศัพท์: 02 196 2347, 081 467 4848
 • อีเมล์: tee_ssp@yahoo.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นาง มัญชิมา ฉัตรสีรุ้ง
 • นาง มัญชิมา ฉัตรสีรุ้ง
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: บรรจุภัณฑ์กระปุกพลาสติก
 • องค์กร: บริษัท แอบโซลูท บิซิเนส ออพพอทูนิตี้ ซัคเซส จำกัด
 • ที่อยู่: 249/28 ลาดพร้าว 95 ถ.ลาดพร้าว ต.คลองเจ้าคุณสิงห์ อ.วังทองหลาง กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 935 0962, 081 838 4703
 • อีเมล์: manchimac@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
ผศ.ดร. จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์
 • ผศ.ดร. จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: น้ำมันปาล์ม
 • องค์กร: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ที่อยู่: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 • โทรศัพท์: 086 690 3009
 • อีเมล์: mcharongpun@eng.psu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นาย วีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์
 • นาย วีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: น้ำเสาวรส
 • องค์กร: วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ที่อยู่: มหาวิทยาลัยพะเยา ถนนพลหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 • โทรศัพท์: 054 466 666 ต่อ 3413, 081 888 3761
 • อีเมล์: yveerapol@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นางสาว ฤลดา วรรณศิลป์
 • นางสาว ฤลดา วรรณศิลป์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: พริกน้ำส้ม
 • องค์กร: อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
 • ที่อยู่: 2008 ซอยอรุณอัมรินทร์ 36 จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม 10700
 • โทรศัพท์: 02 886 8088 ต่อ 2407, 081 644 5421
 • อีเมล์: ruelada@nfi.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นางสาว สุดา คงวงศ์
 • นางสาว สุดา คงวงศ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: กล้วยหอมกรอบ
 • องค์กร: อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
 • ที่อยู่: 2008 ซอยอรุณอัมรินทร์ 36 จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม 10700
 • โทรศัพท์: 02 886 8088 ต่อ 2401, 086 659 5769
 • อีเมล์: suda@nfi.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นาย โชคชัย ตลึงจิตร
 • นาย โชคชัย ตลึงจิตร
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ฉนวนกันความร้อนสำหรับเพดานและหุ้มท่อปรับอากาศ
 • องค์กร: สมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ
 • ที่อยู่: ชั้น 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์: 081 927 0200
 • อีเมล์: khun_chokchai@yahoo.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นาย รุจน์ ภู่นิยม
 • นาย รุจน์ ภู่นิยม
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ฉนวนกันความร้อนสำหรับเพดานและหุ้มท่อปรับอากาศ
 • องค์กร: สมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ
 • ที่อยู่: ชั้น 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์: 086 744 6255
 • อีเมล์: ruj_poo@yahoo.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
ดร. เอกพร นวภานันท์
 • ดร. เอกพร นวภานันท์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ชาลำไยอินทรีย์
 • องค์กร: หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ
 • ที่อยู่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • โทรศัพท์: 053 942 086, 082 906 4311
 • อีเมล์: ekkaporn@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นาย วสันต์ พุฒิพุทธ
 • นาย วสันต์ พุฒิพุทธ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: แหนมชีวภาพ
 • องค์กร: ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 • โทรศัพท์: 085 870 2874
 • อีเมล์: wasan605@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นางสาว สุภา ศิรินาม
 • นางสาว สุภา ศิรินาม
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: น้ำมันหล่อลื่น
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: เลขที่ 44 หมู่ที่ 11 ตำบล ขี้เหล็ก อำเภอ อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • โทรศัพท์: 082 488 9846
 • อีเมล์: siri.supha@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นางสาว พรนลัท สิงห์รัตนพันธ์
 • นางสาว พรนลัท สิงห์รัตนพันธ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ของเล่นไม้
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: เลขที่ 198/78 ถ.กำแพงเพชร ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
 • โทรศัพท์: 083 205 4830
 • อีเมล์: pornnalatsing@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นาย ธนกฤต หวังดำรงวงศ์
 • นาย ธนกฤต หวังดำรงวงศ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: หลอดพลาสติก
 • องค์กร: บริษัท แอบโซลูท บิซิเนส ออพพอทูนิตี้ ซัคเซส จำกัด
 • ที่อยู่: เลขที่ 86 ซ.ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • โทรศัพท์: 02 271 1672, 089 699 8555
 • อีเมล์: thanakrit.w@abos.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นาย สุภวัช นวพักตร์พิไล
 • นาย สุภวัช นวพักตร์พิไล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: กระเบื้อง ตุ๊กตา
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์: 02 942 8844
 • อีเมล์: n.supawat69@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นางสาว ปิยาภรณ์ วิทูล
 • นางสาว ปิยาภรณ์ วิทูล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: น้ำยางข้น
 • องค์กร: สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ที่อยู่: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์. 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 • โทรศัพท์: 02 345 1155, 083 200 8674
 • อีเมล์: piyaporn.wi@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นาย วัฒนศักดิ์ ตาแจ้ง
 • นาย วัฒนศักดิ์ ตาแจ้ง
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ผักอัดเม็ด
 • องค์กร: หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ
 • ที่อยู่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • โทรศัพท์: 053 942 086, 086 675 4785, 086 675 4785
 • อีเมล์: watthanasak.t@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นางสาว ลักขณา เจริญสุข
 • นางสาว ลักขณา เจริญสุข
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เบเกอรี่ ชา
 • องค์กร: หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ
 • ที่อยู่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • โทรศัพท์: 053 942 086, 084 180 5313
 • อีเมล์: lukkana.j@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
ผศ.ดร. อนุสรณ์ บุญปก
 • ผศ.ดร. อนุสรณ์ บุญปก
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหาร
 • องค์กร: วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ที่อยู่: มหาวิทยาลัยพะเยา ถนนพลหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 • โทรศัพท์: 054 466 666 ต่อ 3411, 089 7116833
 • อีเมล์: iamanusorn@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นางสาว กษมล ศันสนะกุล
 • นางสาว กษมล ศันสนะกุล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
 • องค์กร: บริษัท SGS (Thailand) Limited
 • ที่อยู่: 100 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพ 10120
 • โทรศัพท์: 02 678 1813, 086 565 6166
 • อีเมล์: kasamol.sansanakul@sgs.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
ผศ.ดร. สิทธินันท์ ท่อแก้ว
 • ผศ.ดร. สิทธินันท์ ท่อแก้ว
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
 • องค์กร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ที่อยู่: 107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16: อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
 • โทรศัพท์: 037 322 608, 085 346 9647
 • อีเมล์: sittinun@g.swu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
ผศ.ดร. เนทิยา กรีธาชาติ
 • ผศ.ดร. เนทิยา กรีธาชาติ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ข้าวโพดหวานในน้ำเกลือ
 • องค์กร: วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ที่อยู่: มหาวิทยาลัยพะเยา ถนนพลหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 • โทรศัพท์: 054 466 666, 083 473 9339
 • อีเมล์: nathiyat@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
ผศ.ดร. ณัฐนี วรยศ
 • ผศ.ดร. ณัฐนี วรยศ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนฉาบ ปูนสำเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ ข้าวกล้อง และน้ำซุปไก่
 • องค์กร: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ที่อยู่: 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 • โทรศัพท์: 053-944144 ต่อ 421 และ 977, 081 783 5919
 • อีเมล์: natanee@dome.eng.cmu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
ดร. อรุณี อิ้วเจริญ
 • ดร. อรุณี อิ้วเจริญ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เลนส์พลาสติก ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี ลวดเชื่อม ประกอบด้วย 2 กลุ่ม (1) ลวดเชื่อมเปลือยใช้เหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม (2) ลวดเชื่อมไฟฟ้าที่มีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไม่เจือและเกรนละเอียดด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
 • องค์กร: นักวิจัย
 • ที่อยู่: 269 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 081 428 5420
 • อีเมล์: arunee.ewe@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
ดร. สุปรีดา หอมกลิ่น
 • ดร. สุปรีดา หอมกลิ่น
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: กาแฟ
 • องค์กร: วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ที่อยู่: มหาวิทยาลัยพะเยา ถนนพลหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 • โทรศัพท์: 054 466 666, 085 921 6215
 • อีเมล์: oilree@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นางสาว วนาวัลย์ ปรากฎ
 • นางสาว วนาวัลย์ ปรากฎ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ไอศครีม
 • องค์กร: วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ที่อยู่: มหาวิทยาลัยพะเยา ถนนพลหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 • โทรศัพท์: 054 466 666 ต่อ 3472, 081 032 3502
 • อีเมล์: wanawan_p@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
ดร. นลินรัตน์ มาสมบูรณ์
 • ดร. นลินรัตน์ มาสมบูรณ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ซาลาเปา อาหารแช่แข็ง
 • องค์กร: เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • ที่อยู่: 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 699 4104, 089 118 2526
 • อีเมล์: nalinrut.mas@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นางสาว สนธิลักษณ์ สุขะสุคนธ์
 • นางสาว สนธิลักษณ์ สุขะสุคนธ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: สิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป
 • องค์กร: ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • ที่อยู่: ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 713 5492 ต่อ 545
 • อีเมล์: sonthiluk.s@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นางสาว ปราถนา ชำนาญกิจ
 • นางสาว ปราถนา ชำนาญกิจ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เม็ดพลาสติกรีไซเคิล
 • องค์กร: -
 • ที่อยู่: 100/729 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 • โทรศัพท์: 085 561 3455
 • อีเมล์: eve_pratana@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
ผศ.ดร. สินศุภา จุ้ยจุลเจิม
 • ผศ.ดร. สินศุภา จุ้ยจุลเจิม
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมอาหาร
 • องค์กร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ที่อยู่: 107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16: อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
 • โทรศัพท์: 037 322 608, 081 655 6165
 • อีเมล์: sinsupha@g.swu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นางสาว กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ
 • นางสาว กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ปาล์มน้ำมัน ซอสมะเขือเทศบรรจุขวด เครื่องดื่มรังนก มังคุด
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์: 081 485 6455
 • อีเมล์: kittiwankit@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/05/2558
นาย ชัยวัฒน์ ทานะรมณ์
 • นาย ชัยวัฒน์ ทานะรมณ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ทุเรียนอบกรอบ พริกผัดใบกระเพรา ลำไยอบกรอบ ขนมผิงน้ำดื่ม ไอศกรีมดัดแปลง กะทิสำเร็จรูป
 • องค์กร: ที่ปรึกษาอิสระ
 • ที่อยู่: 188/125 หมู่บ้านฮาบิทาวน์ วัชรพล ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
 • โทรศัพท์: 08 6306 6840
 • อีเมล์: chaiwat79@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/05/2558
นาย ธนนนท์ นุชเนตร
 • นาย ธนนนท์ นุชเนตร
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • องค์กร: ศูนย์เชี่ยวชาญพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 0650924909
 • อีเมล์: vgreenku@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/05/2558
นางสาว นนทพัทธ์ แสงทรงศิลป์
 • นางสาว นนทพัทธ์ แสงทรงศิลป์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ประเภทดีเซล กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง กระเบื้องเซรามิคตัดขอบ
 • องค์กร: นักวิชาการอิสระ
 • ที่อยู่: 342/213 หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ วิภาวดี-แจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • โทรศัพท์: 0803545914
 • อีเมล์: ntpsue@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2558
นาย นเรศ ใหญ่วงศ์
 • นาย นเรศ ใหญ่วงศ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: กาแฟคั่ว พริกบดดอง น้ำตาล
 • องค์กร: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ที่อยู่: 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
 • โทรศัพท์: 094 189 4008
 • อีเมล์: naret.yai@crru.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/11/2557
ดร. สุวิน อภิชาติพัฒนศิริ
 • ดร. สุวิน อภิชาติพัฒนศิริ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: กระดาษถ่ายเอกสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มะละกออบแห้ง
 • องค์กร: มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 25/25 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
 • โทรศัพท์: 089 436 9093
 • อีเมล์: suwin.api@mahidol.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/11/2557
นางสาว ภานรินทร์ ปกรณ์กาญจน์
 • นางสาว ภานรินทร์ ปกรณ์กาญจน์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เจลล้างหน้า ครีมกันแดด ครีมบำรุงผิว น้ำมันปาล์ม กระป๋องโลหะ
 • องค์กร: บริษัท อีโค-โลจิคอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด
 • ที่อยู่: 506 ซอยนวมินทร์ 90 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครฯ 10240
 • โทรศัพท์: 089 455 5226
 • อีเมล์: panarin.pear@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 19/09/2557
นาง จีระณี จันทร์รุ่งอุทัย
 • นาง จีระณี จันทร์รุ่งอุทัย
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ข้าว อาหารกึ่งสำเร็จรูป บริการค้าปลีกสำหรับร้านสะดวกซื้อ (7-11) บริการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายวัสดุและสินค้าในคลังสินค้า บริการขนส่งวัสดุและสินค้า (โลจิสติกส์)
 • องค์กร: เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • ที่อยู่: เลขที่ 1 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาว์น) ชั้น 18 แขวงดินแดง เขตดินแดง
 • โทรศัพท์: 02 699 5187, 089 969 5589
 • อีเมล์: jeeranee.j@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 19/09/2557
ผศ.ดร. ณภัทร จักรวัฒนา
 • ผศ.ดร. ณภัทร จักรวัฒนา
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: น้ำผลไม้ น้ำจิ้มไก่ ข้าวโพดกระป๋อง ซุปข้าวโพด น้ำตาล
 • องค์กร: ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ที่อยู่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • โทรศัพท์: 053944192 ต่อ 104 มือถือ 0875138282
 • อีเมล์: napatjuk@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 14/05/2557
นาย ณภัทร คุณาจิตพิมล
 • นาย ณภัทร คุณาจิตพิมล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: แป้งมันสำปะหลังดิบ สาคูเม็ดเล็ก เอทานอล
 • องค์กร: บริษัท แอดวานซ์ อินทิเกรทเตด ดีวิลอปเมนท์ เอเจนซี่ จำกัด
 • ที่อยู่: 56/267 วัดพระเงิน ถนนกาญจนาภิเษก ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี
 • โทรศัพท์: 02 443 6061 081 567 3576
 • อีเมล์: napatr.k@aida-2010.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 18/03/2557
ดร. วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์
 • ดร. วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีน ความหนาแน่นสูง สุขภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
 • องค์กร: คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ที่อยู่: 168/80 ถ.กัลปพฤกษ์ ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 458 8544 081 558 8880
 • อีเมล์: viganda@yahoo.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/11/2556
นางสาว วรรณนิภา สุขสถิตย์
 • นางสาว วรรณนิภา สุขสถิตย์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ปาล์มน้ำมัน ไส้กรอก น้ำยางข้น ไม้ยางพาราแปรรูป
 • องค์กร: นักวิชาการอิสระ
 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์: 02 138 0561, 086 031 6767
 • อีเมล์: wannipa_1@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/11/2556
นางสาว ณิชา สุโขดมโชติ
 • นางสาว ณิชา สุโขดมโชติ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ของเล่นไม้ รีไซเคิลพอลิเอทิลีน Food Starch กล้วยทอดกรอบ น้ำยางข้น กุ้งชุบเกล็ดขนมปัง ครีมเทียมพร่องไขมัน
 • องค์กร: กรีนอินโนเวทีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ที่อยู่: เลขที่ 33/195 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 081 303 6768
 • อีเมล์: sukhodomchot.nicha@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/11/2556
นาย ณัฐพล ชัยยวรรณาการ
 • นาย ณัฐพล ชัยยวรรณาการ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์โลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร น้ำยางข้น
 • องค์กร: กรมส่งเสริมการเกษตร
 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์: 02 942 8844, 087 014 4806
 • อีเมล์: chaiyawannakarn@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 16/09/2556
นางสาว กมลาพร พุ่มประดับ
 • นางสาว กมลาพร พุ่มประดับ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ สารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์ กระเบื้องหลังคา
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: 9/5 หมู่ 12 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
 • โทรศัพท์: 081 596 9851
 • อีเมล์: kamalaporn@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 14/06/2556
ดร. สนธยา กริชนวรักษ์
 • ดร. สนธยา กริชนวรักษ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: การผลิตในภาคอุตสาหกรรม
 • องค์กร: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ที่อยู่: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • โทรศัพท์: 091-997-8558
 • อีเมล์: sontayak@fti.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 13/02/2556
นางสาว พวงพันธ์ ศรีทอง
 • นางสาว พวงพันธ์ ศรีทอง
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ยางรถเทรกเตอร์ กระป๋อง TULC ผ้าถัก Dri-balanco ผ้าทอโพลิเอสเตอร์ ผ้าทอโพลิเอสเตอร์ย้อมและตกแต่งสำเร็จ ปูอัดบรรจุถุงพลาสติก ไส้กรอกไก่ สโมกกี้
 • องค์กร: นักวิชาการอิสระ
 • ที่อยู่: 56/97 รามคำแหง 156 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240
 • โทรศัพท์: 089 782 8898
 • อีเมล์: phuangphan@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 16/11/2555
นาย ศุภโชค ตาปนานนท์
 • นาย ศุภโชค ตาปนานนท์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • องค์กร: ศูนย์เชี่ยวชาญพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 0650924909
 • อีเมล์: vgreenku@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 16/11/2555
ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
 • ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สารทดแทนความหวาน ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และ แบตเตอรี่รถยนต์
 • องค์กร: บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
 • ที่อยู่: 700/39 ชั้น2A อาคารรีเจ้นท์ศรีนครินทร์ทาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 117 9260, 089 799 3999
 • อีเมล์: natworapol.r@seg-group.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 31/07/2555
ดร. รัตชยุดา กองบุญ
 • ดร. รัตชยุดา กองบุญ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารสดแช่แข็ง อาหารแปรรูป และร่มกระดาษสา
 • องค์กร: หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ
 • ที่อยู่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • โทรศัพท์: 053 942 086 , 094 454 1516
 • อีเมล์: r.kongboon@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/03/2555
นาย กิตติพงษ์ รุ่งน้อย
 • นาย กิตติพงษ์ รุ่งน้อย
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ไก่สดแช่เย็น, Sodium hydroxide 32%, PVC Emulsion, PVC Suspension
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: เลขที่ 33/195 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 080 629 1902
 • อีเมล์: knight_zero_7@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/03/2555
ผศ.ดร. ไพรัช อุศุภรัตน์
 • ผศ.ดร. ไพรัช อุศุภรัตน์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เครื่องดื่ม มะม่วงกวน แผ่นยิปซั่ม
 • องค์กร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 02 564 3001, 086 895 3869
 • อีเมล์: uphairat@engr.tu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/03/2555
นาย พงศ์ศักดิ์ โอชารส
 • นาย พงศ์ศักดิ์ โอชารส
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: น้ำปลาหวานบรรจุขวดแก้ว ปูอัดบรรจุถุงพลาสติก อาหารกระป๋อง
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: 34/40 หมู่ 10 ถ.หทัยราษฎร์ ต.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์: 02 508 4484 , 085 555 3765
 • อีเมล์: pongsako@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/03/2555
นาย มนต์ชัย จิตติปัญญากุล
 • นาย มนต์ชัย จิตติปัญญากุล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมวัสดุพลาสติก อุตสาหกรรมไม้ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมปิโตเลียม ปิโตเคมี อุตสาหกรรมหลอดไฟ อุตสาหกรรมลวดเชื่อม อุตสาหกรรมผลิตพลังงาน
 • องค์กร: -
 • ที่อยู่: 119/44 สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
 • โทรศัพท์: 080 286 7771
 • อีเมล์: boy_monchai@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 31/01/2555
นาย ธีรพงษ์ ตั้งตรงหฤทัย
 • นาย ธีรพงษ์ ตั้งตรงหฤทัย
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: สิ่งทอ
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: -
 • โทรศัพท์: 081 643 3011
 • อีเมล์: toto_n23@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 07/10/2554
รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
 • รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารสดแช่แข็ง และ อาหารแปรรูป
 • องค์กร: หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ
 • ที่อยู่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • โทรศัพท์: 053 944 146 ต่อ 962, 089 944 6998
 • อีเมล์: sate@eng.cmu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 07/10/2554
ดร. เสกสรร พาป้อง
 • ดร. เสกสรร พาป้อง
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: กาแฟ แมคคาเดเมีย แก้วเซรามิค
 • องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • ที่อยู่: แผนกห้องปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เลขที่ 114 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 02 564 6500 ต่อ 4771, 086 409 2834
 • อีเมล์: seksaan.p@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 07/10/2554
ดร. พรทิพย์ วงศ์สุโชโต
 • ดร. พรทิพย์ วงศ์สุโชโต
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: กระดาษ บรรจุภัณฑ์กระดาษ เส้นด้าย
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: -
 • โทรศัพท์: 02 218 6888, 085 912 5921
 • อีเมล์: pulittle@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/07/2554
ผศ.ดร. หาญพล พึ่งรัศมี
 • ผศ.ดร. หาญพล พึ่งรัศมี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง Composite Material
 • องค์กร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 02 564 3001, 087 050 3666
 • อีเมล์: pharnpon@engr.tu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 08/02/2554
นาย นฤเทพ เล็กศิวิไล
 • นาย นฤเทพ เล็กศิวิไล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เคมีภัณฑ์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โรงแรมและธุรกิจบริการอื่นๆ
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: -
 • โทรศัพท์: 089 129 6556
 • อีเมล์: lnaruetep@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/12/2553
ดร. รุ้งนภา ทองพูล
 • ดร. รุ้งนภา ทองพูล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารสัตว์
 • องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • ที่อยู่: แผนกห้องปฏิบัติการวัฎจักรชีวิต ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เลขที่ 114 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 02 564 6500 ต่อ 4063, 081 807 1325
 • อีเมล์: rungnapt@mtec.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/12/2553
นาย อธิวัตร จิรจริยาเวช
 • นาย อธิวัตร จิรจริยาเวช
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เหล็ก ปูน อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร
 • องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • ที่อยู่: แผนกห้องปฏิบัติการการประเมินวัฎจักรชีวิต ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เลขที่ 114 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 02 564 6500 ต่อ 4856, 089 772 5110
 • อีเมล์: athiwatj@mtec.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/12/2553
รศ.ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
 • รศ.ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • องค์กร: ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN, KU) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ที่อยู่: คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 0650924909 , 0822455141
 • อีเมล์: vgreenku@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 29/10/2553
ศ.ดร. แชบเบียร์ กีวาลา
 • ศ.ดร. แชบเบียร์ กีวาลา
 • องค์กร: บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ที่อยู่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 126 ถ.ประชาอุทิศ ต.บางมด อ.ทุ่งครุ กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 470 8309/10 ต่อ 4139, 086 622 7564
 • อีเมล์: shabbir_g@jgsee.kmutt.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 29/10/2553

รายชื่อที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคล ทั้งหมด 8 ท่าน

บริษัท อีโค-โลจิคอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด
 • บริษัท อีโค-โลจิคอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ไฟฟ้าและไอน้ำ อาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์
 • ที่อยู่: 50 ซอย นวลจันทร์ 90 นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
 • โทรศัพท์: 0894555226
 • อีเมล์: panarin.pear@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 10/03/2566
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมฉนวนกันความร้อน สีทาอาคาร อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า และการบริการ
 • ที่อยู่: 16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
 • โทรศัพท์: 025033333
 • อีเมล์: info@tei.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 22/01/2564
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • ที่อยู่: คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 02 579 2946 ต่อ 071 และ 065 092 4909
 • อีเมล์: vgreenku@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://vgreenku.com/
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2554
หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารสดแช่แข็ง อาหารแปรรูป และร่มกระดาษสา
 • ที่อยู่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 • โทรศัพท์: 053-942086
 • อีเมล์: 3e.worldcmu@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.3e.world/
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2554
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมปิโตเคมี อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมของเล่นไม้ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพารา อุตสาหกรรมกระดาษ
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์: 080-286-7771, 094-298-6151
 • อีเมล์: ecee.ee.tu@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2554
บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สารทดแทนความหวาน ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และ แบตเตอรี่รถยนต์
 • ที่อยู่: 700/39 ชั้น2A อาคารรีเจ้นท์ศรีนครินทร์ทาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 117 9260, 089 799 3999
 • อีเมล์: natworapol.r@seg-group.co.th
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
 • อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: พริกน้ำส้มและกล้วยหอมกรอบ
 • ที่อยู่: 2008 ซอยอรุณอัมรินทร์ 36 จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม 10700
 • โทรศัพท์: 02 886 8088
 • อีเมล์: suda@nfi.or.th
บริษัท แอบโซลูท บิซิเนส ออพพอทูนิตี้ ซัคเซส จำกัด
 • บริษัท แอบโซลูท บิซิเนส ออพพอทูนิตี้ ซัคเซส จำกัด
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: บรรจุภัณฑ์กระปุกพลาสติก หลอดพลาสติก
 • ที่อยู่: เลขที่ 86 ซ.ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • โทรศัพท์: 02 271 1672, 081 838 4703, 089 699 8555
 • อีเมล์: thanakrit.w@abos.co.th

เอกสาร (ที่ปรึกษา)

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights