ถาม-ตอบ ทั้งหมด 4 รายการ

ค่าใช้จ่ายสำหรับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแต่ละผลิตภัณฑ์

ค่าใช้จ่ายสำหรับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแต่ละผลิตภัณฑ์

  • 25/04/2559
  • 1,193

ค่าใช้จ่ายสำหรับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ อ่านทั้งหมด

บริษัทที่สนใจจะจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ควรเลือกที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกอย่างไร

บริษัทที่สนใจจะจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ควรเลือกที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกอย่างไร

  • 26/09/2558
  • 886

บริษัทที่สนใจจะจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ แต่ยังไม่มีบุคลากรภายใน ที่มีความรู้ด้านนี้ ควรเลือกที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกอย่างไร อ่านทั้งหมด

การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ควรจะเลือกหน่วยวิเคราะห์แบบใด

การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ควรจะเลือกหน่วยวิเคราะห์แบบใด

  • 26/09/2558
  • 1,016

ในการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ควรจะเลือกหน่วยวิเคราะห์แบบใด เช่น หน่วยของการทำงาน (Functional unit) หน่วยของผลิตภัณฑ์ (Product unit) หรือ หน่วยของการขาย (Sale unit) อ่านทั้งหมด

ผู้ทวนสอบสามารถทวนสอบข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้หรือไม่

ผู้ทวนสอบสามารถทวนสอบข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้หรือไม่

  • 26/09/2558
  • 1,003

ผู้ทวนสอบสามารถทวนสอบข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ของเครือบริษัทที่ เคยให้คำปรึกษาได้หรือไม่ อ่านทั้งหมด