ค่าใช้จ่ายสำหรับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแต่ละผลิตภัณฑ์

อ่าน

1,400

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

29/06/2560

แบ่งปัน

ค่าขึ้นทะเบียน 8,500 บาท ต่อ ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ อบก. ได้กำหนดราคาโปรโมชั่นพิเศษสำหรับการสมัครขึ้นทะเบียนจำนวนมากดังนี้

 

 

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม