ฉลากคูลโหมด - รายการสินค้า/บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของรัฐ

TWILL KNITTED#4998

TGO CM FY2018-023

TWILL KNITTED#4998

บริษัท เกียรติสวัสดิ์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด

LACOSTE SPANDEX#03

TGO CM FY2018-023

LACOSTE SPANDEX#03

บริษัท เกียรติสวัสดิ์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด

ALPHA01

TGO CM FY2018-022

ALPHA01

บริษัท แอลฟ่าโปรเซสซิ่ง จำกัด

BIKE PANTS FABRIC

TGO CM 2017-006

BIKE PANTS FABRIC

บริษัท เอาท์ดอร์ อินโนเวชั่น จำกัด

SHIRT NO.5 TRI 004

TGO CM FY2018-004

SHIRT NO.5 TRI 004

ประเภท : ผ้าทอ //color : NV, OR, RE, PI, OR(stripe)

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

COOL MODE CHIL 1.0

TGO CM FY2018-001

COOL MODE CHIL 1.0

ประเภทผ้า : ผ้าถัก // color : WH, GR, TU, BU

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

I-FLEX V.1

TGO CM FY2018-002

I-FLEX V.1

ประเภท : ผ้าถัก // color : black

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

I-FLEX V.2

TGO CM FY018-003

I-FLEX V.2

ประเภท : ผ้าถัก //color : black

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

Coolmode 8

TGO CM 2017-005

Coolmode 8

บริษัท ไอ.ดี. นิตติ้ง จำกัด

COOL MODE CHILL V.2

TGO CM FY2018-029

COOL MODE CHILL V.2

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

DRYTEK COOLTOUCH

TGO CM 2017-001

DRYTEK COOLTOUCH

บริษัท เอาท์ดอร์ อินโนเวชั่น จำกัด

100% Cotton Knitted TRI 003

TGO CM 2016-012

100% Cotton Knitted TRI 003

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

Cottamore for Bed Linen and Apprarel by Pasaya

TGO CM 2016-09

Cottamore for Bed Linen and Apprarel by Pasaya

บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด

CT5055 Pique Lycra Hydro Tech

TGO CM 2016-10

CT5055 Pique Lycra Hydro Tech

บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด

CT4030 Jersey Mesh Hydro Tech

TGO CM 2016-11

CT4030 Jersey Mesh Hydro Tech

บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด

Koibito for Bed Linen and Apprarel by Pasaya

TGO CM 2016-08

Koibito for Bed Linen and Apprarel by Pasaya

บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด

Nano (Polyester 100 %)

TGO CM 2016-06

Nano (Polyester 100 %)

บริษัท ทีแอล ยูนิฟอร์ม จำกัด

Biscop (Cotton 35% Polyester 65%)

TGO CM 2016-07

Biscop (Cotton 35% Polyester 65%)

บริษัท ทีแอล ยูนิฟอร์ม จำกัด

HYBRID PRO

TGO CM 2016-05

HYBRID PRO

บริษัท ไฮบริด แฟบริค จำกัด

PETAL3 for Bed Linen and Apprarel by Pasaya

TGO CM 2016-01

PETAL3 for Bed Linen and Apprarel by Pasaya

บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด

CM40+P75/72 PIQUE KNITTED FABRIC

TGO CM 2016-02

CM40+P75/72 PIQUE KNITTED FABRIC

บริษัท ศรีรุ่งเรือง นิตติ้ง จำกัด

CVC45+P100/96 PIQUE KNITTED FABRIC

TGO CM 2016-03

CVC45+P100/96 PIQUE KNITTED FABRIC

บริษัท ศรีรุ่งเรือง นิตติ้ง จำกัด

CVC40/2+P100/144/2 PIQUE KNITTED FABRIC

TGO CM 2016-04

CVC40/2+P100/144/2 PIQUE KNITTED FABRIC

บริษัท ศรีรุ่งเรือง นิตติ้ง จำกัด

Iris

TGO CM FY2018-007

Iris

บริษัท แอลฟ่าโปรเซสซิ่ง จำกัด