บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน

16

บริษัท (ทั้งหมด)

70

ผลิตภัณฑ์ (ทั้งหมด)

13

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

40

ผลิตภัณฑ์ (อยู่ในอายุสัญญา)

Polyester 100% (TWC 05)

TGO CM 2017-002

Polyester 100% (TWC 05)

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

CVC OXFORD (TWC 06)

TGO CM 2017-003

CVC OXFORD (TWC 06)

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

TR TWILL (TWC 07)

TGO CM 2017-004

TR TWILL (TWC 07)

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

DRYTEK COOLTOUCH

TGO CM 2017-001

DRYTEK COOLTOUCH

บริษัท เอาท์ดอร์ อินโนเวชั่น จำกัด

100% Cotton Knitted TRI 003

TGO CM 2016-012

100% Cotton Knitted TRI 003

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

Cottamore for Bed Linen and Apprarel by Pasaya

TGO CM 2016-09

Cottamore for Bed Linen and Apprarel by Pasaya

บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด

CT5055 Pique Lycra Hydro Tech

TGO CM 2016-10

CT5055 Pique Lycra Hydro Tech

บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด

CT4030 Jersey Mesh Hydro Tech

TGO CM 2016-11

CT4030 Jersey Mesh Hydro Tech

บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด

Koibito for Bed Linen and Apprarel by Pasaya

TGO CM 2016-08

Koibito for Bed Linen and Apprarel by Pasaya

บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด

Nano (Polyester 100 %)

TGO CM 2016-06

Nano (Polyester 100 %)

บริษัท ทีแอล ยูนิฟอร์ม จำกัด

Biscop (Cotton 35% Polyester 65%)

TGO CM 2016-07

Biscop (Cotton 35% Polyester 65%)

บริษัท ทีแอล ยูนิฟอร์ม จำกัด

HYBRID PRO

TGO CM 2016-05

HYBRID PRO

บริษัท ไฮบริด แฟบริค จำกัด

PETAL3 for Bed Linen and Apprarel by Pasaya

TGO CM 2016-01

PETAL3 for Bed Linen and Apprarel by Pasaya

บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด

CM40+P75/72 PIQUE KNITTED FABRIC

TGO CM 2016-02

CM40+P75/72 PIQUE KNITTED FABRIC

บริษัท ศรีรุ่งเรือง นิตติ้ง จำกัด

CVC45+P100/96 PIQUE KNITTED FABRIC

TGO CM 2016-03

CVC45+P100/96 PIQUE KNITTED FABRIC

บริษัท ศรีรุ่งเรือง นิตติ้ง จำกัด

CVC40/2+P100/144/2 PIQUE KNITTED FABRIC

TGO CM 2016-04

CVC40/2+P100/144/2 PIQUE KNITTED FABRIC

บริษัท ศรีรุ่งเรือง นิตติ้ง จำกัด

67%/33% COTTON/POLYESTER

TGO CM 2015-21

67%/33% COTTON/POLYESTER

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

TR SHIRTING

TGO CM 2015-18

TR SHIRTING

บริษัท แอลฟ่าโปรเซสซิ่ง จำกัด

TR SUITING

TGO CM 2015-17

TR SUITING

บริษัท แอลฟ่าโปรเซสซิ่ง จำกัด

60%/40% COTTON/POLYESTER

TGO€ CM 2015-20

60%/40% COTTON/POLYESTER

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

80%-20% POLYESTER, VISCOSE

TGO CM 2015-22

80%-20% POLYESTER, VISCOSE

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

100%POLYESTER WORK WEAR

TGO CM 2015-19

100%POLYESTER WORK WEAR

บริษัท แอลฟ่าโปรเซสซิ่ง จำกัด

Cotton Fabric Structure RD 11722

TGO CM 2015-14

Cotton Fabric Structure RD 11722

บริษัท ยูไนเต็ดเท็กไทล์ มิลส์ จำกัด

TC Fabric Structure RD 031882

TGO CM 2015-15

TC Fabric Structure RD 031882

บริษัท ยูไนเต็ดเท็กไทล์ มิลส์ จำกัด

CVC Fabric Structure RD 082089

TGO CM 2015-16

CVC Fabric Structure RD 082089

บริษัท ยูไนเต็ดเท็กไทล์ มิลส์ จำกัด

Cottonism for Bed Linen and Apparel by Pasaya

TGO CM 2015-09

Cottonism for Bed Linen and Apparel by Pasaya

บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด

Soften2 for Bed Linen and Apparel by Pasaya

TGO CM 2015-10

Soften2 for Bed Linen and Apparel by Pasaya

บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด

Crispy for Bed Linen and Apparel by Pasaya

TGO CM 2015-11

Crispy for Bed Linen and Apparel by Pasaya

บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด

Natty for Bed Linen and Apparel by Pasaya

TGO CM 2015-12

Natty for Bed Linen and Apparel by Pasaya

บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด

Softamante116 for Bed Linen and Apparel by Pasaya

TGO CM 2015-13

Softamante116 for Bed Linen and Apparel by Pasaya

บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด