รายชื่อ ที่ปรึกษา/ผู้ทวนสอบ

รายชื่อที่ปรึกษา

รายชื่อผู้มีความสามารถในการให้คำปรึกษา ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ประเภทบุคคล และ นิติบุคคล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีการแนะนำผู้มีความสามารถในการให้คำปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลนี้ไปประกอบการพิจารณา คัดเลือกที่ปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ไม่ได้ให้การรับรองว่าบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว สามารถจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ได้ถูกต้องตรงตามแนวทางการประเมินการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

รายชื่อที่ปรึกษาประเภทบุคคล ทั้งหมด 17 ท่าน

ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
 • ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหาร (ไก่ กุ้ง ทูน่า ข้าว เส้นหมี่/ก๋วยเตี่ยว สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้น หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดอ่อน ข้าวโพดหวาน กะทิ น้ำจิ้มไก่ น้ำมันพืช อาหารสัตว์) สิ่งทอ(ผ้าปูที่นอน ผ้าผืน) วัสดุก่อสร้าง(กระเบื้องเซรามิค กระเบื้องแกรนิต)
 • หน่วยงาน: ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN, KU) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ที่อยู่: คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน ต.ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 562 5555 ต่อ 1508
 • อีเมล์: fscirwm@ku.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 29/10/2010
ผศ.ดร.หาญพล พึ่งรัศมี
 • ผศ.ดร.หาญพล พึ่งรัศมี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง Composite Material
 • หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 02 564 3001, 087 050 3666
 • อีเมล์: pharnpon@engr.tu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 08/02/2011
รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
 • รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารสดแช่แข็ง และ อาหารแปรรูป
 • หน่วยงาน: หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ
 • ที่อยู่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • โทรศัพท์: 053 944 146 ต่อ 962, 089 944 6998
 • อีเมล์: sate@eng.cmu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 07/10/2011
นายมนต์ชัย จิตติปัญญากุล
 • นายมนต์ชัย จิตติปัญญากุล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: พรมขนแกะทอมือ, Sodium hydroxide 32%, PVC Emulsion, PVC Suspension
 • หน่วยงาน: กรีนอินโนเวทีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ที่อยู่: เลขที่ 33/195 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 02 754 6107 , 080 286 7771
 • อีเมล์: boy_monchai@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 31/01/2012
ดร.รัตชยุดา กองบุญ
 • ดร.รัตชยุดา กองบุญ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารสดแช่แข็ง อาหารแปรรูป และร่มกระดาษสา
 • หน่วยงาน: หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ
 • ที่อยู่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • โทรศัพท์: 053 942 086 , 094 454 1516
 • อีเมล์: r.kongboon@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/03/2012
ดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์
 • ดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีน ความหนาแน่นสูง สุขภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
 • หน่วยงาน: คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ที่อยู่: 168/80 ถ.กัลปพฤกษ์ ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 458 8544 081 558 8880
 • อีเมล์: viganda@yahoo.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/11/2013
นางจีระณี จันทร์รุ่งอุทัย
 • นางจีระณี จันทร์รุ่งอุทัย
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ข้าว อาหารกึ่งสำเร็จรูป บริการค้าปลีกสำหรับร้านสะดวกซื้อ (7-11) บริการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายวัสดุและสินค้าในคลังสินค้า บริการขนส่งวัสดุและสินค้า (โลจิสติกส์)
 • หน่วยงาน: เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • ที่อยู่: เลขที่ 1 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาว์น) ชั้น 18 แขวงดินแดง เขตดินแดง
 • โทรศัพท์: 02 699 5187, 089 969 5589
 • อีเมล์: jeeranee.j@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 19/09/2014
ดร.สุวิน อภิชาติพัฒนศิริ
 • ดร.สุวิน อภิชาติพัฒนศิริ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: กระดาษถ่ายเอกสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มะละกออบแห้ง
 • หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 25/25 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
 • โทรศัพท์: 089 436 9093
 • อีเมล์: suwin.api@mahidol.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/11/2014
นางสาวกิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ
 • นางสาวกิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ปาล์มน้ำมัน ซอสมะเขือเทศบรรจุขวด เครื่องดื่มรังนก มังคุด
 • หน่วยงาน: นักวิจัยอิสระ
 • โทรศัพท์: 081 485 6455
 • อีเมล์: kittiwankit@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/05/2015
นายธนนท์ นุชเนตร
 • นายธนนท์ นุชเนตร
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: กระเบื้อง ตุ๊กตา กระเบื้องโมเสคเรซิ่น ข้าวสาร น้ำยางข้น
 • หน่วยงาน: ศูนย์เชี่ยวชาญพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม 50 ถนนพลหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 942 8844, 081 556 1400
 • อีเมล์: tananon.n21@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/05/2015
ผศ.ดร.ณัฐนี วรยศ
 • ผศ.ดร.ณัฐนี วรยศ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนฉาบ ปูนสำเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ ข้าวกล้อง และน้ำซุปไก่
 • หน่วยงาน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ที่อยู่: 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 • โทรศัพท์: 053-944144 ต่อ 421 และ 977, 081 783 5919
 • อีเมล์: natanee@dome.eng.cmu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2015
ดร.นลินรัตน์ มาสมบูรณ์
 • ดร.นลินรัตน์ มาสมบูรณ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ซาลาเปา อาหารแช่แข็ง
 • หน่วยงาน: เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • ที่อยู่: 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 699 4104, 089 118 2526
 • อีเมล์: nalinrut.mas@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2015
นายเจษฎา ฟ้าเลิศ
 • นายเจษฎา ฟ้าเลิศ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: โรงไฟฟ้า งานภาคบริการและสำนักงาน
 • หน่วยงาน: บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
 • ที่อยู่: อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 28 184/177 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • โทรศัพท์: 02-645-3347-8 5187, 092-889-2853
 • อีเมล์: jetsada_f@aep.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 23/03/2016
นางสาวสุภิญญา จุฬาวิทยานุกูล
 • นางสาวสุภิญญา จุฬาวิทยานุกูล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ปิโตรเคมี PP compound เมลามีน ชนิดผง-น้ำยา HDPE
 • หน่วยงาน: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: 178/31 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • โทรศัพท์: 0875600441
 • อีเมล์: sjulavittayanukool@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 18/01/2017
นายชยพล อรุณธีรวงศ์
 • นายชยพล อรุณธีรวงศ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: โรงไฟฟ้า งานภาคบริการและสำนักงาน
 • หน่วยงาน: บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
 • ที่อยู่: อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 28 184/177 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • โทรศัพท์: 02-645-3347-8, 081-455-9535
 • อีเมล์: chayaphol_a@aep.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/04/2017
นางสาวพิมพ์สิริ พุฒิวรชัย
 • นางสาวพิมพ์สิริ พุฒิวรชัย
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ซาลาเปา อาหารแช่แข็ง ขนมจีบ
 • หน่วยงาน: เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • ที่อยู่: 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 699 5187, 087 504 2626
 • อีเมล์: pimsiri.pu@cp.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/01/2018
นายศรัณย์ ศรีธรรมรัชต์
 • นายศรัณย์ ศรีธรรมรัชต์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: โรงไฟฟ้า งานภาคบริการและสำนักงาน
 • หน่วยงาน: บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
 • ที่อยู่: อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 28 184/177 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • โทรศัพท์: 026453347, 0819790599
 • อีเมล์: sarun_s@aep.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 24/04/2018

รายชื่อที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคล ทั้งหมด 4 ท่าน

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ห้อง 707 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 085 121 3489, โทรสาร 02 218 6670
 • อีเมล์: sawitrita.8@gmail.com
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร (ไก่ เป็ด ทูน่า แมคเคอเรล กุ้ง ปลานิล ข้าว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซีเรียลจากข้าว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้น มะม่วงน้ำดอกไม้ หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดอ่อน ข้าวโพดหวาน กะทิ น้ำจิ้มไก่ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม น้ำ
 • ที่อยู่: ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โทรศัพท์: 02 942 8844, 087 471 9702
 • อีเมล์: vgreenku@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.vgreen.sci.ku.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2011
หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารสดแช่แข็ง อาหารแปรรูป และร่มกระดาษสา
 • ที่อยู่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • โทรศัพท์: 053 944 146 ต่อ 962, 089 944 6998
 • อีเมล์: sate@eng.cmu.ac.th
 • เว็บไซต์: http://www.ist.cmu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2011
บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
 • บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: โรงไฟฟ้า งานภาคบริการและสำนักงาน
 • ที่อยู่: อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 28 184/177 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • โทรศัพท์: 02-645-3347-8 , 081-832-6401
 • อีเมล์: vivat_k@aep.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/04/2017

เอกสาร (ที่ปรึกษา)

รายชื่อผู้ทวนสอบ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และได้กำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ในระดับบุคคล และระดับนิติบุคคล ดังนี้

รายชื่อผู้ทวนสอบประเภทนิติบุคคล ทั้งหมด 12 ท่าน

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร (ไก่ เป็ด ทูน่า แมคเคอเรล กุ้ง ปลานิล ข้าว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซีเรียลจากข้าว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้น มะม่วงน้ำดอกไม้ หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดอ่อน ข้าวโพดหวาน กะทิ น้ำจิ้มไก่ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม น้ำ
 • ที่อยู่: ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โทรศัพท์: 02 942 8844, 087 471 9702
 • อีเมล์: vgreenku@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.vgreen.sci.ku.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2011
หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารสดแช่แข็ง อาหารแปรรูป และร่มกระดาษสา
 • ที่อยู่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • โทรศัพท์: 053 944 146 ต่อ 962, 089 944 6998
 • อีเมล์: sate@eng.cmu.ac.th
 • เว็บไซต์: http://www.ist.cmu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2011
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 02 564 3001 ต่อ 3230 087 050 3666 086 899 3869
 • อีเมล์: uphairat@engr.tu.ac.th
 • เว็บไซต์: http://www.engr.tu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2011
บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • ที่อยู่: อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16, 2170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • โทรศัพท์: 02 670 4800
 • อีเมล์: ratthaporn.malayaphan@th.bureauveritas.com
 • เว็บไซต์: http://www.bureauveritas.co.th/wps/wcm/connect/bv_coth/local/home/our-services/CDM
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2011
ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
 • ที่อยู่: เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • โทรศัพท์: 02 621 8501
 • อีเมล์: chartd@ecct-th.org
 • เว็บไซต์: http://www.ecct-th.org
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2011
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • ที่อยู่: เลขที่ 114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ. พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์: 02 564 6500 ต่อ 4856, 089 772 5110
 • อีเมล์: athiwatj@mtec.or.th
 • เว็บไซต์: http://www.mtec.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2011
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่อยู่: อาคาร 1 ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โทรศัพท์: 02-4415000 ต่อ 1001 และ 080-4273500 โทรสาร 02-4419509-10
 • อีเมล์: enkcm@mahidol.ac.th
 • เว็บไซต์: http://www.en.mahidol.ac.th/EI
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2011
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
 • วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ที่อยู่: เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
 • โทรศัพท์: 054 466 666 ต่อ 3401, 087 513 8282
 • อีเมล์: napat_j@hotmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.up.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2011
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • ที่อยู่: 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์: 02 577 9000
 • อีเมล์: korrakoch@tistr.or.th
 • เว็บไซต์: http://www.tistr.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2011
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • ที่อยู่: เลขที่ 100 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 1012
 • โทรศัพท์: 02 678 1813 ต่อ 1051, 085 483 7422
 • อีเมล์: nattarin.thunsiri@sgs.com
 • เว็บไซต์: http://www.sgs.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2011
บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 • ที่อยู่: ชั้น 14 อาคารสิรินรัตน์ 3388/46 ถนนพระราม 4 คลองตัน คลองเตย กทม 10110
 • โทรศัพท์: 02 367 5594-7 Ext. 7
 • อีเมล์: enquiries.th@lrqa.com
 • เว็บไซต์: http://www.th.lrqa.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2011
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ที่อยู่: เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 • โทรศัพท์: 02 345 1261-5
 • อีเมล์: jirawatrj@off.fti.or.th
 • เว็บไซต์: http://www.iei.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2011

เอกสาร (ผู้ทวนสอบ)