Carbon Label Project

ฉลากคาร์บอนและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

Carbon Label & Carbon Footprint for Organization

ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 23 เมษายน 2562 เท่านั้น

เลขที่

3/2562

วันที่

30 เมษายน 2562

เวลา

13:15 - 17:00

กำหนดส่งเอกสาร

16 เมษายน 2562

อ่าน

1,035

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

17/01/2562

แบ่งปัน

ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 23 เมษายน 2562 เท่านั้น

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม