Carbon Label Project

ฉลากคาร์บอนและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

Carbon Label & Carbon Footprint for Organization

ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เท่านั้น

เลขที่

5/2563

วันที่

24 สิงหาคม 2563

เวลา

13:00 - 17:00

กำหนดส่งเอกสาร

17 สิงหาคม 2563

อ่าน

1,410

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

20/05/2563

แบ่งปัน

ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เท่านั้น

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม