Carbon Label Project

ฉลากคาร์บอนและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

Carbon Label & Carbon Footprint for Organization

ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เท่านั้น

เลขที่

5/2563

วันที่

4 กันยายน 2563

เวลา

13:15 - 17:00

กำหนดส่งเอกสาร

21 สิงหาคม 2563

อ่าน

1,363

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

06/09/2562

แบ่งปัน

ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เท่านั้น

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม