ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์

# เลขที่ วันที่ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ประชุมครั้งที่ 2 / ประกาศผล กำหนดส่งเอกสาร กำหนดวันที่ชำระค่าธรรมเนียม
1 1/2566 9 พฤศจิกายน 2565 29 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลช่วงเย็น (17.00-19.00 น.)
26 ตุลาคม 2565 ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น
2 2/2566 15 กุมภาพันธ์ 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลช่วงเย็น (17.00-19.00 น.)
1 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น
3 3/2566 10 พฤษภาคม 2566 23 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลช่วงเย็น (17.00-19.00 น.)
26 เมษายน 2566 ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น
4 4/2566 12 กรกฎาคม 2566 25 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลช่วงเย็น (17.00-19.00 น.)
28 มิถุนายน 2566 ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น
5 5/2566 16 สิงหาคม 2566 22 สิงหาคม 2566
ประกาศผลช่วงเย็น (17.00-19.00 น.)
2 สิงหาคม 2566 ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เท่านั้น

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการรับรองล่าสุด

กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลเชิงสถิติ

6,331

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

921

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

47

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน

ปีงบประมาณ

1,064

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

168

ฉลากคูลโหมด

1,589

กิจกรรมชดเชยคาร์บอน

สถานะ

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

กลุ่มอุตสาหกรรม

สัมมนา

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 2
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 2

อีบุ๊ค

แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
คู่มือการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน สำหรับการจัดงานอีเว้นท์
คู่มือการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน สำหรับการจัดงานอีเว้นท์
หนังสือคู่มือธุระกิจยุคใหม่ ใส่ใจลดโลกร้อน ผลิตยั่งยืน ธุรกิจยั่งยืน
หนังสือคู่มือธุระกิจยุคใหม่ ใส่ใจลดโลกร้อน ผลิตยั่งยืน ธุรกิจยั่งยืน
แนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
แนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

พื้นที่การจำหน่ายสินค้าฉลากคาร์บอน

พบร้านค้าทั้งหมด 218 รายการ
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights