ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์

# เลขที่ วันที่ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ประชุมครั้งที่ 2 / ประกาศผล กำหนดส่งเอกสาร กำหนดวันที่ชำระค่าธรรมเนียม
1 1/2566 9 พฤศจิกายน 2565 29 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลช่วงเย็น (17.00-19.00 น.)
26 ตุลาคม 2565 ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น
2 2/2566 15 กุมภาพันธ์ 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลช่วงเย็น (17.00-19.00 น.)
1 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น
3 3/2566 15 พฤษภาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลช่วงเย็น (17.00-19.00 น.)
26 เมษายน 2566 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น
4 4/2566 12 กรกฎาคม 2566 25 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลช่วงเย็น (17.00-19.00 น.)
28 มิถุนายน 2566 ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น
5 5/2566 16 สิงหาคม 2566 22 สิงหาคม 2566
ประกาศผลช่วงเย็น (17.00-19.00 น.)
2 สิงหาคม 2566 ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เท่านั้น

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการรับรองล่าสุด

กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลเชิงสถิติ

6,951

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

982

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

65

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน

ปีงบประมาณ

1,204

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

168

ฉลากคูลโหมด

1,649

กิจกรรมชดเชยคาร์บอน

สถานะ

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

กลุ่มอุตสาหกรรม

สัมมนา

งานสัมมนา“คาร์บอนนิวทรัลอีเว้นท์..จัดงานรูปแบบใหม่ สไตล์คนรักโลก”
งานสัมมนา“คาร์บอนนิวทรัลอีเว้นท์..จัดงานรูปแบบใหม่ สไตล์คนรักโลก”
งานสัมมนา " มาร่วมเป็นองค์กรคาร์บอนนิวทรัล ด้วยการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน "
งานสัมมนา " มาร่วมเป็นองค์กรคาร์บอนนิวทรัล ด้วยการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน "

อีบุ๊ค

แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
คู่มือการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน สำหรับการจัดงานอีเว้นท์
คู่มือการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน สำหรับการจัดงานอีเว้นท์
หนังสือคู่มือธุระกิจยุคใหม่ ใส่ใจลดโลกร้อน ผลิตยั่งยืน ธุรกิจยั่งยืน
หนังสือคู่มือธุระกิจยุคใหม่ ใส่ใจลดโลกร้อน ผลิตยั่งยืน ธุรกิจยั่งยืน
แนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
แนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

พื้นที่การจำหน่ายสินค้าฉลากคาร์บอน

พบร้านค้าทั้งหมด 242 รายการ
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights