ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์

# เลขที่ วันที่ประชุม / ประกาศผล กำหนดส่งเอกสาร กำหนดวันที่ชำระค่าธรรมเนียม
1 1/2564 26 พฤศจิกายน 2563 1 พฤศจิกายน 2563 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น
2 2/2564 25 กุมภาพันธ์ 2564 29 มกราคม 2564
ยกเว้นกรณี SD Report ให้ส่งเอกสารได้ถึง 8 ก.พ. 64
ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น
3 3/2564 27 พฤษภาคม 2564 2 พฤษภาคม 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
4 4/2564 22 กรกฎาคม 2564 27 มิถุนายน 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น
5 5/2564 23 กันยายน 2564 23 สิงหาคม 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 เท่านั้น

ข้อมูลเชิงสถิติ

4,549

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

733

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

681

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

145

ฉลากคูลโหมด

ปี

สถานะ

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน

กลุ่มอุตสาหกรรม

สัมมนา

สัมมนา “ภาคบริการทำบุญลดโลกร้อน...ด้วยกิจกรรมชดเชยคาร์บอน”
สัมมนา “ภาคบริการทำบุญลดโลกร้อน...ด้วยกิจกรรมชดเชยคาร์บอน”
สัมมนา “จัดอีเว้นท์สุดคูล …....ทำบุญลดโลกร้อน”
สัมมนา “จัดอีเว้นท์สุดคูล …....ทำบุญลดโลกร้อน”
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights