ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์

# เลขที่ วันที่ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ประชุมครั้งที่ 2 / ประกาศผล กำหนดส่งเอกสาร กำหนดวันที่ชำระค่าธรรมเนียม
1 5/2565 6 กรกฎาคม 2565 26 กรกฎาคม 2565
ประกาศผลช่วงเย็น (17.00-19.00 น.)
22 มิถุนายน 2565 ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น
2 6/2565 17 สิงหาคม 2565 23 สิงหาคม 2565
ประกาศผลช่วงเย็น (17.00-19.00 น.)
3 สิงหาคม 2565 ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เท่านั้น
3 1/2566 9 พฤศจิกายน 2565 22 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลช่วงเย็น (17.00-19.00 น.)
26 ตุลาคม 2565 ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น
4 2/2566 15 กุมภาพันธ์ 2566 23 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลช่วงเย็น (17.00-19.00 น.)
1 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น
5 3/2566 10 พฤษภาคม 2566 25 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลช่วงเย็น (17.00-19.00 น.)
26 เมษายน 2566 ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการรับรองล่าสุด

กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลเชิงสถิติ

5,874

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

897

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

38

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน

ปีงบประมาณ

992

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

164

ฉลากคูลโหมด

1,572

กิจกรรมชดเชยคาร์บอน

สถานะ

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

กลุ่มอุตสาหกรรม

สัมมนา

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 2
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 2

อีบุ๊ค

แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
คู่มือการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน สำหรับการจัดงานอีเว้นท์
คู่มือการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน สำหรับการจัดงานอีเว้นท์
หนังสือคู่มือธุระกิจยุคใหม่ ใส่ใจลดโลกร้อน ผลิตยั่งยืน ธุรกิจยั่งยืน
หนังสือคู่มือธุระกิจยุคใหม่ ใส่ใจลดโลกร้อน ผลิตยั่งยืน ธุรกิจยั่งยืน
แนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
แนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

พื้นที่การจำหน่ายสินค้าฉลากคาร์บอน

พบร้านค้าทั้งหมด 230 รายการ
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights