ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์

# เลขที่ วันที่ประชุม / ประกาศผล กำหนดส่งเอกสาร กำหนดวันที่ชำระค่าธรรมเนียม
1 1/2564 26 พฤศจิกายน 2563 8 พฤศจิกายน 2563 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น
2 2/2564 28 มกราคม 2564 10 มกราคม 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 13 มกราคม 25ุ64 เท่านั้น
3 3/2564 25 มีนาคม 2564 7 มีนาคม 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เท่านั้น
4 4/2564 27 พฤษภาคม 2564 7 พฤษภาคม 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
5 5/2564 26 สิงหาคม 2564 3 สิงหาคม 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เท่านั้น

ข้อมูลเชิงสถิติ

4,361

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

608

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

561

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

144

ฉลากคูลโหมด

ปี

สถานะ

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน

กลุ่มอุตสาหกรรม

สัมมนา

ธุรกิจยุคใหม่ใส่ใจ ร่วมแก้ไขโลกร้อน ด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์และการชดเชยคาร์บอน
ธุรกิจยุคใหม่ใส่ใจ ร่วมแก้ไขโลกร้อน ด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์และการชดเชยคาร์บอน
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”วันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 เวลา 08:30–17:00 น.  ณ โรงแรมรามา การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”วันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 เวลา 08:30–17:00 น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights