ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์

# เลขที่ วันที่ประชุม / ประกาศผล กำหนดส่งเอกสาร กำหนดวันที่ชำระค่าธรรมเนียม
1 4/2563 23 กรกฎาคม 2563 30 มิถุนายน 2563 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น
2 5/2563 27 สิงหาคม 2563 17 สิงหาคม 2563 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เท่านั้น
3 งานพิธี 16 กันยายน 2563 4 กันยายน 2563 เชิญผู้แทนองค์กร ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม ที่ผ่านการรับรองจาก อบก. ทั้งหมดในรอบปีงบประมาณ 63 ขึ้นรับเกียรติบัตรในงานร้อยดวงใจ 63 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดย อบก. จะจัดเตรียมระบบลงทะเบียนร่วมงานออนไลน์ให้กับทุกท่านผ่านเว็บไซต์นี้

ข้อมูลเชิงสถิติ

4,245

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

603

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

542

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

144

ฉลากคูลโหมด

ปี

สถานะ

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน

กลุ่มอุตสาหกรรม

สัมมนา

สัมมนา “คาร์บอนฟุตพริ้นท์และกลไกราคาที่ช่วยส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม”
สัมมนา “คาร์บอนฟุตพริ้นท์และกลไกราคาที่ช่วยส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม”
คาร์บอนฟุตพริ้นท์และกลไกราคาที่ช่วยส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม
คาร์บอนฟุตพริ้นท์และกลไกราคาที่ช่วยส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights